Nederweert

Raad Nederweert: een brug wel, een brug niet

Onder grote publieke belangstelling heeft de gemeenteraad van Nederweert dinsdagavond eindelijk een beslissing genomen over twee voetgangers/fietsersbruggen die er zouden moeten komen. Er wordt al tien jaar gepraat over de bruggen, maar ze blijken vele miljoenen duurder uit te vallen dan gedacht. Daarom is een brug gesneuveld.

De gemeente wil in samenwerking met de provincie de verkeersveiligheid in Nederweert verbeteren. Ook moet de doorstroming en aansluiting met de rondweg en de weg langs het kanaal verbeteren. Daarvoor zijn verschillende projecten uitgedacht. Onderdeel daarvan waren twee bruggen voor voetgangers en fietsers: een over de N275 en een over de Zuid-Willemsvaart. Maar tussen het bedenken van de plannen en de uitvoering ervan zijn de kosten spectaculair gestegen, maar liefst ruim dertien miljoen euro. En dus besloten B&W de bruggen te schrappen. Tot woede van vele omwonenden en andere inwoners van Nederweert. Die zaten dan ook op de publieke tribune. ‘Nederweert heeft geld zat, het is een van rijkste kleinere gemeentes van het land. Waarom moeten nu de kwetsbaarste verkeersdeelnemers hier onder lijden?’, zegt SP’er John Janssen., die samen met raadslid Marieke Manders een petitie startte en die voorafgaand aan de vergadering aanbood. Ruim duizend mensen hadden de petitie getekend.

Na een lang debat werd er eindelijk een beslissing genomen. Met name D66 en Groenlinks wilden per se beide bruggen. ‘Er is geld genoeg, zelfs na de extra kosten hebben we nog een begrotingsoverschot.’, aldus Martin van Montfort van D66. Maar coalitiepartij JAN wilde toch financieel een pas op de plaats maken. ‘Ik wil dat we schuldenvrij blijven’, zei Marcel Vossen van JAN.

Ondanks dat het college beide bruggen wilde schrappen, liet wethouder Jorik Franssen de beslissing bij de raad. En die besloot dat de brug over de N275 onmisbaar is en er moet komen, ook als dat miljoenen extra kost. De brug over de N266 is geschrapt, maar er wordt wel extra geld vrijgemaakt om de verkeersveiligheid ter plaatse te verbeteren.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button