Nederweert

Nederweert heeft vijf koninklijk gedecoreerden

Burgemeester Op de Laak mocht donderdag decennia, bij elkaar opgeteld wel eeuwen, aan vrijwilligerswerk prijzen met decoraties. Vijf inwoners mocht zij verheffen tot lid in de orde van Oranje-Nassau

Pierre van der Lans uit Nederweert is Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich al 44 jaar belangeloos in voor de gemeenschap. Sinds 1980 is hij actief voor de EHBO Vereniging Weert als vrijwilliger, bestuurslid, voorzitter en momenteel als tweede penningmeester en vicevoorzitter. Van 1981 tot 1991 was hij lid van de Ondernemingsraad van Robert Bosch Packaging Technology BV in Weert.

Vanaf 2005 is hij molengids bij de Sint Annamolen Keent Weert. Sinds 2015 trekt hij ook het project junior molenaar waarbij jongeren vanaf negen jaar kennis kunnen maken met de molen. Sinds 2017 is hij lid van de Shantygroep Aan Paol 60 Nederweert. Hij heeft een actieve en opvallende rol bij de repetities en uitvoeringen en is sinds 2019 voorzitter van de muziekcommissie. Ook verleent hij hand- en spandiensten tijdens de voorbereiding van repetities en optredens.

Marjon Heijnen-Wolfs uit Nederweert-Eind, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, is sinds 1993 actief voor tennisvereniging T.C. Eynderveld Nederweert-Eind, als bestuurslid en vicevoorzitter van de vereniging en als voorzitter en penningmeester van de jeugdcommissie. Sinds 2015 is ze als redactielid actief bij het ontwerpen, opmaken en realiseren van het clubblad en sinds 2012 bij de ledenadministratie van de vereniging.

Marjon Heijnen-Wolfs werd in 1998 lid van de EHBO Vereniging Nederweert. In het seizoen 2013-2014 heeft zij zich ingezet als lid van de jubileumcommissie die de activiteiten organiseerde bij gelegenheid van het 50-jarig bestaansjubileum.

Gedurende 17 jaar was zij actief voor Festeynder. Zij was figurant tijdens de optocht en hielp met de opbouw van het festivalterrein. In 2018 werd ze bestuurslid van de Dorpsraad Eind. Ook is ze sinds 2010 actief voor het Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof. Van 2010 tot 2016 als lid van de stuurgroep Eynder Winter Festijn en van 2016 tot heden als oprichtster en organisator van het evenement ‘Drukkersdag/De Piependje Pörs’ en als lid van het drukkersgilde.

In 2019 werd zij lid van de stuurgroep en een van de dragende krachten achter de organisatie van het Eynder Pieck Festeyn. Tijdens het Eynder Pieck Festeyn wordt het Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof omgetoverd tot een kerstdorp met kerstkramen, oude ambachten, muzikanten, koren, straatartiesten en figuranten die het publiek vermaken.

Anja van Mierlo-van der Heijden uit Nederweert-Eind (59), Lid in de Orde van Oranje-Nassau zet zich al 47 jaar in voor de gemeenschap. Van 1976 tot 2012 was zij actief voor Folkloregroep Marvilde Nederweert. Zij had meerdere dansgroepen onder haar hoede voor het instuderen van de dansen, zij ontwierp en maakte kostuums, was bestuurslid, organiseerde buitenlandse reizen en festivals en deed de PR.

Gedurende 16 jaar was zij actief voor Festeynder waarbij ze in het bijzonder verantwoordelijk was voor de aankleding van de vele figuranten. Van 2004 tot en met 2019 was ze mantelzorgster voor haar moeder. Sinds 2008 is zij betrokken bij het Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof als kartrekker, vrijwilligster en duizendpoot van ‘het Schreurke’. Dit is het naaiatelier van het museum waar elke week een tiental dames actief zijn met naald en draad. Het Schreurke maakt en onderhoudt de kostuums voor evenementen in het museum en voor de themadagen zoals de nostalgische kermis. Bovendien zorgt het Schreurke voor de aankleding van de 430 vrijwilligers van het museum.

Sinds veertien jaar is ze actief voor Karnavalsvereiniging De Piepkukes d‘Indj. Zij maakt de kostuums en zorgt voor aankleding van de bühne bij activiteiten. Tussen 2010 en 2019 maakte zij alle showpakken van de Kwikstertjes, de jeugddansgroep van de vereniging. Vanaf 2019 is ze lid van de werkgroep van het Eynder Pieck Festeyn bij de aankleding en bij de op- en afbouw.

Josephine Korsten-Beelen uit Nederweert (75), Lid in de Orde van Oranje-Nassau, is sinds 1998 betrokken bij de Stichting 1940-1945. Zij is vrijwilliger, lid van de districtsraad Zuid, lid van de stichtingsraad, secretaresse Expogé Limburg, penningmeester van de Sociëteit Limburg en voorzitter van de Sociëteit Limburg.

Van 1998 tot 2007 was zij bestuurslid van de Stichting Openbare Bibliotheek Nederweert. Sinds 2020 is mevrouw Korsten-Beelen bijzonder actief voor de Stichting Adoptiegraven Nederweert War Cemetery als vrijwilliger en researcher. Deze stichting verzorgt met succes de adoptie van de 363 graven op het Brits Militair kerkhof. Zij steekt veel tijd in het project ‘Faces of Nederweert’ waarbij de doelstelling is zoveel mogelijk informatie en foto’s te achterhalen van gesneuvelde militairen die op het kerkhof in Nederweert begraven liggen. Als dochter van een verzetsman is het voor haar een persoonlijke drijfveer geworden om zich niet alleen in te zetten voor degenen die door de Tweede Wereldoorlog getekend zijn, maar ook om de geschiedenis van onze gesneuvelde bevrijders levend te houden door de graven letterlijk en figuurlijk een gezicht te geven.

Annelies Terium uit Nederweert (58), Lid in de Orde van Oranje-Nassau, zet zich al 41 jaar in diverse hoedanigheden belangeloos in voor de gemeenschap. Gedurende tien jaar was zij leidster, voorzitter en lid van de kookstaf van Jong Nederland Ospel. Al 38 jaar is Moulin Blues Ospel het toon­aangevende blues- & roots­fes­ti­val van Ned­er­land dat wereld­wijd aanzien geni­et. Annelies Terium was in 1986 een van de vrijwilligers van het eerste uur. Gedurende 15 jaar heeft zij zich hiervoor ingezet als medewerkster van de centrale post en als vrijwilliger vanuit Jong Nederland Ospel.

Sinds 2001 is zij actief als bestuurslid en vanaf 2008 is zij voorzitter van Buurtvereniging Boeket Nederweert. Naast het bestuurslidmaatschap is zij ook actief bij initiatieven zoals de aanleg van glasvezel in het buitengebied en gedurende de periode 2012 tot 2022, eerst op eigen initiatief en sinds 2015 als vrijwilliger, voor de Werkgroep verontruste burgers van Nederweert vanwege de voorgenomen aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen de Randweg Zuid bij de A2 en Brug 14 op Rijksweg Noord (N266).

Sinds 2013 zet zij zich met hart en ziel in voor de Stichting Hartslag voor Nederweert. Sinds de oprichting is zij bestuurslid en vicevoorzitter. Ze is het aanspreekpunt voor burgerhulpverleners waarvan er inmiddels 346 actief zijn. Zij is zelf ook burgerhulpverlener en heeft al aan vele reanimatieoproepen gehoor gegeven en levensreddende handelingen verricht. De stichting zelf is in 2014 opgericht waardoor dit jaar het tienjarig bestaan wordt gevierd.

In 2019 werd zij gastvrouw voor de Pop Up Galerie Nederweert (PUGN) en sinds 2021 voor Zorgcentrum Sint Joseph Nederweert als vrijwilliger voor de wekelijkse wandelgroep van rolstoelafhankelijke bewoners. Sinds 2021 zet zij zich vrijwillig in voor het Limburg Festival en vanaf 2022 is zij taalvrijwilliger voor het Bibliocenter bij het project Voorlezen Thuis Nederweert.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button