Nederweert

Nederweert gaat groei vervuilende boeren afremmen

De gemeenteraad van Nederweert heeft ‘vergaande en strenge’ regels aangenomen voor boerenbedrijven die willen uitbreiden. Ze moeten minimaal op vijfhonderd meter afstand liggen van beschermde Natura2000 gebieden en woonkernen. Ook moeten ze twintig procent minder geur uitstoten en dertig procent minder fijnstof. Anders zal de gemeente uitbreiding sowieso niet toestaan.

Dat is tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond unaniem besloten. 

Nederweert heeft veel veeteeltbedrijven. Dat levert behalve welvaart ook milieuproblemen op. Inwoners van het dorp leven volgens de GGD gemiddeld een jaar korter dan inwoners van Vaals, als gevolg van de vervuiling. 

Een half jaar geleden heeft de gemeenteraad burgemeester en wethouders opdracht gegeven om met een plan te komen om daar wat aan te doen en verdere uitbreidingen te beperken. Boeren willen vaker meer vee omdat ze meer willen verdienen maar ook omdat alle vernieuwingen om schoner te produceren handenvol geld kosten. 

Mist

Omdat er nog steeds geen landelijke richtlijnen zijn hoe om te gaan met dergelijke problematiek, heeft de gemeente maar zelf een voorlopig beleid ontwikkeld. “We wachten op landelijk beleid en dat duurt nog twee jaar. We zoeken in de mist nu, maar de raad wilde beleid. Dat is er nu voor twee jaar”, zegt wethouder Boris Meessen. 

Uiteindelijk besloot de raad wel om voor melkveebedrijven meer maatwerk toe te passen. Het zal dus vooral om varkens- en pluimveebedrijven gaan die onder het strengere beleid vallen. 

De maatregelen zijn ook streng omdat Nederweert woningen moet gaan bouwen en dus zal groeien. Dan is het belangrijk dat vervuilende bedrijven in de toekomst ook op afstand blijven. “Deze maatregelen gaan bedrijven raken”, aldus wethouder Meessen. “We pionieren, dat weet ik. Niet iedereen is blij, niet iedereen is boos. Dat heet een compromis.” 

Gerelateerde Artikelen

Back to top button