Leudal

Wethouder over Zevenellen: ‘Er komt iets waar je als inwoner last van hebt’

Als alle plekken die nu al gereserveerd zijn op Zevenellen worden ingevuld, dan loopt het bedrijventerrein voor lichte tot zware industrie helemaal vol, vertelt Wethouder Robert Martens in een gesprek met VML Nieuws. Het FUREC-project van RWE is nagenoeg niet tegen te houden.

De komst van het FUREC-project van RWE naar Zevenellen is zo goed als zeker. Of er nu wel of geen MER-rapportage komt. Eerder vroeg de voltallige gemeenteraad al aan de provincie om het FUREC-project als één geheel te beschouwen zodat er ook een MER-rapportage komt voor de vuilverwerker op bedrijventerrein Zevenellen.

Lees ook: Gemeenteraad adviseert provincie: FUREC Chemelot en Zevenellen is één project

“Als college staan wij daar hetzelfde in”, zegt Martens. Ook burgemeester en wethouders zien graag dat de effecten op de omgeving vooraf getoetst worden. Maar komt die MER er niet, dan is er nog geen man overboord: “RWE moet gewoon voldoen aan de wetgeving. Ze moeten gewoon een milieuvergunning en een omgevingsvergunning aanvragen.”

Het bedrijf moet voldoen aan strenge regelgeving omtrent geur, lawaai en andere hinder, zoals verkeersbewegingen. “Maar je weet: er komt iets waar je als inwoner last van hebt. Haelen en Buggenum gaan het merken. Als gemeente kunnen wij alleen controleren of die hinder binnen de normen blijft.”

Mestverwerking
En die controle is een hele klus voor een terrein met de omvang van het hele voormalige PLEM-terrein van 53 hectare. Het terrein is bestemd voor de middelzware en zware industrie. Daarvoor is het terrein ingedeeld in categorieën, waarvan de zwaarste industrie in het midden is gepland.

Aan de buitenrand komen de lichtere bedrijven in de opslag en logistiek. In het midden is plek voor mestverwerking, ook is er een terrein gereserveerd voor een bedrijf dat elektriciteit opslaat in batterijen zo groot als zeecontainers.

Het zijn bedrijven in een zware milieucategorie, wat niet wil zeggen dat alles kan. “Een bedrijf dat pellets wilde maken uit mest en stro hebben we geweigerd, omdat het de geurbelasting onze normen zou overschrijden”, vertelt de wethouder.

Zo heeft de gemeente ook een munitiebedrijf tegengehouden. “Dat wilde zich vestigen op de plek waar het vliegas begraven ligt.” De kolenvergasser die in de jaren negentig is afgebroken, heeft nogal wat vliegas in de bodem achtergelaten. De gemeente wil op deze plek juist geen ontwikkeling toestaan. “Mogelijk wordt dat vliegas ooit nog opgegraven, als er mogelijkheden zijn om dat te verwerken.”

De provincie Limburg heeft de omgevingsvisie van het FUREC-project al verleend. Daarmee gaat de provincie voorbij aan het advies van de MER-commissie. Deze landelijke commissie wil ook voor het bedrijfsonderdeel op Zevenellen een Milieu-effectenrapportage laten uitvoeren. Volgens de provincie is dit dus niet nodig. Tot 26 juli kunnen nog zienswijzen worden ingediend.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button