Leudal

Gemeenteraad adviseert provincie: FUREC Chemelot en Zevenellen is één project

In een brief aan de provincie vraagt de voltallige gemeenteraad van Leudal om het FUREC-project als één geheel te beschouwen. Ze zien graag een MER-rapportage voor de vuilverwerker op bedrijventerrein Zevenellen. De Stichting Duurzaam Zevenellen voelt zich eindelijk gehoord.

De landelijke MER-commissie adviseert om de waterstofinstallatie op Chemelot en de afvalverwerkingsfabriek op Zevenellen als één samenhangend project te beschouwen. De provincie Limburg heeft dit advies naast zich neergelegd. De gemeenteraad heeft nu in een gezamenlijke brief aan Gedeputeerde Staten hun ongenoegen kenbaar gemaakt.

De stichting Duurzaam Zevenellen voelt zich eindelijk gehoord. “Dit is precies wat wij in een brief aan de gemeente hebben gevraagd”, reageert Marie-José Baur van de stichting die zich tegen de plannen op Zevenellen keert. “Onze presentatie over de gezondheidseffecten heeft dan toch resultaat gehad. Dit betekent dat de gemeente de zorgen van de inwoners erkent en ondersteund. Dat is voor het eerst.”

Onvolledig
In de brief aan zowel het college als de raad van de gemeente Leudal benadrukt de stichting dat er “onvoldoende duidelijkheid geschapen wordt over de gezondheids- en milieueffecten van deze fabriek.” Volgens de stichting geeft de Commissie MER nadrukkelijk aan “dat het rapport onvolledig is en moet ingaan op alle deelonderdelen van FUREC, dus ook op dat gedeelte van het proces dat op Zevenellen plaats vindt. (Zowel de brief van de gemeenteraad aan de provincie als de brief van de stichting Duurzaam Zevenellen zijn in het bezit van de redactie.)

FUREC is een project van energiebedrijf RWE dat op bedrijventerrein Zevenellen vuilnis wil verwerken tot pellets. Het hele project is begroot op 600 miljoen euro, de Europese Commissie heeft al 100 miljoen euro subsidie toegezegd. Het procedé kan echter behoorlijk wat hinder opleveren volgens de stichting Duurzaam Zevenellen. De pellets worden vervolgens op Chemelot bij Geleen omgezet in de schone brandstof waterstof.

Lees ook: Stichting in actie tegen komst vuilverwerker op Zevenellen

De provincie Limburg ziet de twee FUREC-onderdelen niet als eenheid en vindt het niet nodig dat RWE voor de vuilverwerker een MER-vergunning aanvraagt. “Maar wij willen graag weten welke effecten het heeft op de omgeving, dus vinden wij dat een MER-rapportage er gewoon bij hoort”, reageert Jort Raemakers van D66. “Dat vinden alle fracties, dus hebben we samen die brief aan de provincie gestuurd.”

Ook Maarten Verschuuren, fractievoorzitter van Samen Verder, vindt dat er op een breder terrein en met meer samenhang naar zulke kwesties gekeken moet worden. “Ja, Zevenellen en Chemelot liggen heel ver van elkaar. Maar de één levert de brandstof voor de ander. We moeten dus blijven kijken welk effect zoiets heeft op de natuur en de inwoners uit de omgeving.”

Dit staat los van het gegeven of de partij nu vóór of tegen de komst van de vuilnisverwerker op Zevenellen is. “Elke partij staat daar anders in”, zegt Verschuuren van Samen Verder. Binnen zijn partij is het nog geen uitgemaakte zaak. “Wij vinden niet per definitie dat zo’n bedrijf er niet mag komen. Daar is dat bedrijventerrein nu eenmaal voor. Maar we willen wel eerst weten welke effecten het heeft op de natuur en de omwonenden.”

Gerelateerde Artikelen

Back to top button