LeudalRegioRoermond

Stichting in actie tegen komst vuilverwerker op Zevenellen

Het plan om ladingen vuilnis te verwerken op bedrijventerrein Zevenellen stuit op weerstand bij omwonenden. Initiatiefnemer RWE zegt alles in te zetten om overlast te voorkomen, toch stapt de Stichting Duurzaam Zevenellen naar de rechter.

Energiebedrijf RWE gaat jaarlijks zo’n 700.000 ton afval verwerken op bedrijventerrein Zevenellen in Haelen. FUREC heet dit project waarbij huishoudelijk afval dat niet recyclebaar is, wordt omgezet in pellets. Deze geperste korrels gaan vervolgens naar het andere bedrijfsonderdeel van FUREC op het terrein van Chemelot in Stein, waar het wordt omgezet in 50.000 ton waterstof.

De Stichting Duurzaam Zevenellen vreest dat veel inwoners in Midden-Limburg overlast gaan ondervinden van stank, lawaai, stikstof en fijnstof, waterverontreiniging, ongedierte en jaarlijks 100.000 verkeersbewegingen extra. Bovendien zou het een aanslag zijn op de natuur.

“We begrijpen de zorgen”, zegt een woordvoerder van RWE. “Maar wij willen juist zo veel mogelijk overlast voorkomen. We zijn niet gebaat bij klagende omwonenden en negatieve berichtgeving.”

Stikstofuitstoot

Alle processen worden daarom elektrisch uitgevoerd, zodat daarbij geen fossiele emissies plaatsvinden en alle bedrijvigheid vindt binnen plaats. “Er is onderdruk, wat betekent dat we lucht aanzuigen en dus niet wegblazen.” Er is volgens haar geen horizonvervuiling, er is immers maar één kleine schoorsteen voor de gereinigde lucht.

Alle afvoer en een deel van de aanvoer gaat per schip. Het laden en lossen vindt allemaal binnen plaats, buiten wordt geen afval opgeslagen. “Stikstofemissie komt alleen uit het transport, zo lang dat nog niet op waterstof of elektriciteit gaat. Bovendien hebben we emissierechten aangekocht, zelfs meer dan we nodig hebben voor de stikstofuitstoot. De emissie neemt dus af, in elk geval op papier.”

Bij de stichting Duurzaam Zevenellen kan RWE de bezwaren echter niet wegnemen. “Chemelot speelt mooi weer met een een emissieloze energievoorziening, maar de vieze onderdelen komen bij ons op Zevenellen”, zegt Marie-José Baur, secretaris van de stichting.

De stichting is daarom een juridische procedure gestart. “In het advies van de commissie die de provincie adviseert over de Milieu Effecten Rapportage (MER) voor het project op Chemelot, staat dat daarin ook het onderdeel op Zevenellen moet worden meegenomen”, weet Baur. “Maar de provincie dreigt dat nu naast zich neer te leggen.”

Het gaat om een gebied van 10 hectare waar honderd ton afval per uur wordt verwerkt, 24 uur per dag. Elk uur komt er 25 ton vocht vrij, na droging vervliegt 9 ton, 16 ton wordt geloosd op het gemeentelijk riool. “Het is niet mogelijk om daar zo veel vuilnis te verwerken zonder stank, stikstofuitstoot en lawaai”, meent Baur.

Dat de processen zich onder dak afspelen, kan de onrust niet wegnemen. De deuren gaan dagelijks zeker 200 keer open. Bovendien zegt onderdruk niets. “De lucht moet toch naar buiten, anders zou het ontploffen”, zegt Baur. “Er komen grote ventilatoren, die 24 uur per dag draaien.”

Natura-2000

De stichting Duurzaam Zevenellen staat niet alleen. Elf partners hebben zich aangesloten, waaronder natuur- en milieuorganisaties en vier dorpsraden. Ook zijn vier gemeenten aangeschreven: Leudal en Roermond omdat de afvalverwerking volgens de stichting overlast zal veroorzaken in de nabije omgeving waaronder de Natura-2000 gebieden Leudal en Swalmdal; Beesel en Peel & Maas krijgen te maken met het afvalwater stroomafwaarts.

Gezamenlijk hebben ze advocaat Valentijn Wösten in de hand genomen die beroep heeft aangetekend tegen de vergunning die het bedrijf ontving volgens de Wet Natuubescherming.

Achtertuin

RWE betreurt de juridische stappen van de stichting, “maar we hebben er vaker mee te maken gehad”, stelt de woordvoerder. “Bij elk energieproject, of het nu windmolens zijn of zonneparken, zijn er mensen die het niet willen, of in elk geval niet in hun achtertuin.”

En dat terwijl er volgens RWE ook voordelen aan zitten. Het project FUREC levert, voor Zevenellen en Chemelot samen, 130 fulltime banen. Voordeel is volgens de RWE-woordvoerder ook dat het afval uit Limburg niet meer naar Drenthe hoeft te worden vervoerd om daar verbrand te worden, maar hier een nuttige herbestemming krijgt. Dit zou volgens RWE de helft van het Limburgse gasverbruik besparen en bovendien de CO2-uitstoot met 400.000 ton per jaar verlagen. “Dat maakt het proces in elk geval meer circulair. Ik kan me voorstellen dat dat wel iets is voor Limburg om trots op te zijn.”

RWE is nog aan het rekenen of de plannen financieel haalbaar zijn. Eind dit jaar neemt het bedrijf een besluit. Mocht dit positief uitvallen dan is de verwerkingscentrale eind 2027 of 2028 operatief.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button