Leudal

Extra twee miljoen voor ‘t Maasveld krijgt eindelijk groen licht

Sportpark ’t Maasveld wordt opgeknapt en aangepast. Na jaren van collegevoorstellen, raadsbesluiten en een gang naar de rechtbank is de kogel dan toch door de kerk: ja, er mag nog eens twee miljoen aan het sportpark worden besteed, na een wat tumultueuze raadsvergadering.

Het zou een hamerstuk zijn. De plannen rond ’t Maasveld slepen al acht jaar, na de uitspraak van de Raad van State stond de raad niets meer in de weg om vóór de extra investeringen van twee miljoen te stemmen. Toch moest de raadsvergadering worden geschorst, omdat de wethouder niet leek te beschikken over de juiste stukken.

Zie ook: Duurzaam Neer verliest bij Raad van State om wielerbaan

Het was raadslid Stan Backus die protesteerde tegen de gang van zaken. De dossierstukken waren volgens hem verre van compleet en er rustte bovendien geheimhouding op. Ronduit Open vond dit “volstrekt onnodig”. Iets waar Maarten Verschuuren van Samen Verder het mee eens was.

De plannen stammen uit 2016. Backus die destijds wethouder was op dit dossier, riep in herinnering hoe de raad destijds besloot anderhalf miljoen uit te trekken voor ’t Maasveld. Een half miljoen voor het opknappen van de sporthal, één miljoen voor de opwaardering van het sportpark.

“In het oorspronkelijke plan van ’t Maasveld is ons voorgerekend dat het de gemeente een voordeel zou opleveren van 70.000 euro per jaar. Als we met dit plan doorgaan, kost dat ons tonnen per jaar”, sprak Backus. “De inwoners van Leudal kunnen alvast gaan sparen.”

Scenario 2+

Het college gaf echter een geheel eigen invulling aan dit raadsbesluit, meent Backus. Ze sloot zelf een overeenkomst af met ’t Maasveld. De raad wilde een eventuele overeenkomst nog toetsen aan het eerder genomen besluit. “Het college heeft dit besluit genegeerd en is volledig voorbijgegaan aan de eerdere raadsbesluiten”, aldus Backus tijdens de raadsvergadering. Hij verwijst hierbij naar het scenario 2+ dat de basis was voor het eerder genomen raadsbesluit.  

Hilde Glessner van PAL onderschreef de visie van Backus. “We kunnen geen extra krediet geven. Het is er niet.”  Andere raadsleden vonden het een mooi burgerinitiatief. Zo noemde Maarten Verschuuren van Samen Verder het “een voorbeeld voor toekomstige initiatieven. Het laat zien hoe burgerinitiatief kan leiden tot concrete resultaten.” De kosten waren volgens hem helder uiteen gezet en er was open gecommuniceerd over de plannen.

Aannemer

Wethouder Martens (D66) vond dat het initiatief grote waardering verdient. De geheimhouding was volgens hem eenvoudig te verklaren: “Als ik een huis ga bouwen ga ik de aannemer ook niet van tevoren zeggen hoeveel ik maximaal wil uitgeven, want dan weet ik al hoe hoog de rekening is.”

En over de afspraken refereerde hij aan de situatie thuis: “Dan zeg ik tegen mijn vrouw: ‘Dat hebben we afgesproken’, en dan zegt mijn vrouw: ‘nee, dat heb je gezegd. Dat is iets anders dan afspreken.” Bovendien is het volgens Martens niet waar wat Backus vertelt: De raad heeft helemaal niet besloten maximaal anderhalf miljoen uit te geven. Martens zegt geen scenario 2+ te kennen, alleen een scenario 2.

Klapperen

En dat is iets waar Backus van opkijkt: “Daar gaan mij de oren van klapperen.” Het verbaast hem dat Martens “nu ineens niet weet wat dat voor scenario is.” Oorspronkelijk ging het om een bedrag van vijf miljoen. In die tijd had de gemeente te maken met bezuinigingen en uit een rapport bleek dat er een groot overschot was aan tennisbanen, binnensport en zwembaden.

“Als college hebben we toen toch gezegd: ‘Gezien de belangen die we moeten dienen voor héél Leudal, hebben we met pijn in het hart voorgesteld niet akkoord te gaan met de plannen.”

Daarna kwam het sportpark met scenario 2+ en dat maakt onderdeel uit van de stukken die hier besproken zijn. En wie het niet kan vinden, kan googelen op ‘Scenario 2+ Leudal Oost’. Het staat gewoon op de website van ’t Maasveld.” De wethouder kan volgens hem niet blijven volhouden dat hij niet snapt wat het besluit destijds inhield.

Schorsing

Martens zei daarop alle stukken te hebben nagezocht, maar niets te hebben gevonden. “Het is fijn dat u het op internet heeft gevonden, maar ik denk dat u het met me eens bent dat een wethouder toch niet op internet moet gaan zoeken naar welke besluiten er in de raad genomen zijn?” Waarop Backus hem interrumpeerde met: “De raad besluit conform scenario 2+ anderhalf miljoen beschikbaar te stellen, en u moet dat uitwerken. En nu gaat u me vertellen dat het u in acht jaar tijd niet gelukt is om dat voor elkaar te krijgen?”

Martens houdt echter vol dat het niet bij zijn stukken zat, “in beide raadsbesluiten wordt nergens gesproken over scenario 2+.” De burgemeester stelt voor om dit na de vergadering te bespreken. Raadslid Backus vraagt echter om een schorsing, omdat de wethouder is uitgegaan van een verkeerd raadsbesluit.

Stemming

Na de schorsing gaf wethouder Martens te kennen dat hem getoond is “dat Leudal Oost scenario 2+ ergens op internet heeft gegooid.” Het zat echter niet in zijn stukken. Bovendien heeft hij een jaar geleden al aangekondigd dat dit er aan zat te komen en toen is hem niet op dit scenario gewezen. “Dus eerlijk gezegd vind ik het een beetje onaardig om een jaar te wachten en dan te zeggen: “Waar bent u mee bezig?’” En: “Het is nu aan u om ja of nee te zeggen.”

En daarop werd het voorstel in stemming gebracht. De fracties Ronduit Open en Progressief Akkoord Leudal waren met hun achten tegen, de overige zestien raadsleden stemden voor. Ook Leon Linssen van Fractie Linssen: “Het college houdt zich niet aan afspraken die wij in de raad hebben gemaakt”, erkende hij. “Maar dat kun je de initiatiefnemers niet verwijten.”

Gerelateerde Artikelen

Back to top button