Weert

Weert over groei: ‘Wel aan tafel met Eindhoven, niet op hun menu’

Twee woorden kwamen donderdagavond steeds terug tijdens de urenlange vergadering over de kadernota in Weert: Eindhoven en eigenheid. Weert gaat mee groeien met zijn grote Brabantse buur, zo is de verwachting. Maar wat betekent dat voor de stad? Dat vroegen veel raadsleden zich hardop af.

Weert ziet het gebeuren in Eindhoven, ook wel de Metropool Regio Eindhoven (MRE). Vooral ASML groeit enorm en zoekt en huisvest straks vele duizenden nieuwe werknemers. En dat huisvesten zal ook in Weert zijn. Dat heeft grote gevolgen op allerlei terreinen. Woningbouw, maar ook het beroep op sociale voorzieningen. Zijn er genoeg huisartsen bijvoorbeeld, kunnen sportclubs het aan? Daarnaast vroegen veel raadsleden zich af wat het betekent voor de eigenheid van de stad. Economisch, maar ook sociaal en cultureel. Is Weert straks nog wel Weerts en voor de Weertenaar, met al zijn voorzieningen? “Veel vragen over eigenheid,” aldus burgemeester Raymond Vlecken. “En terecht, het speelt een cruciale rol in onze samenleving.”

Maar geruststellende woorden van de wethouders. Er is ook een economische maar ook een sociale ontwikkelstrategie. “We gaan aan tafel met de MRE en niet op het menu staan”, aldus wethouder Van den Heuvel. “We gaan meedoen en niet wegkijken, maar hebben zeker aandacht voor niet alleen de economische maar ook de sociale gevolgen van alles wat er op ons afkomt.”

Ook wethouder Van Gemert benadrukte dat er niet alleen op de economische ‘harde’ gevolgen wordt gelet en dat het soms verontrustend kan zijn. “Ik snap de zorgen van Weert Lokaal, maar ook het sociale domein heeft echt onze aandacht. Maar we hebben de groei en de nieuwe inwoners wel nodig, we vergrijzen heel hard. Het zal wel groei vanuit eigenheid zijn.”

Weert zal dus groeien, heel hard groeien zelfs, maar als het aan de politiek ligt wel Weert blijven met alles wat de stad zijn eigen identiteit geeft.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button