Weert

Volop kansen voor zinkfabriek Budel

Wegens concurrentienadelen heeft zinksmelterij Nyrstar uit Budel de productie al sinds januari stopgezet. Voor de 500 medewerkers, waarvan een kleine 200 afkomstig uit Limburg, lijkt de toekomst onzeker. Toch liggen er nog volop kansen.

Het ouderwetse zinksmelten zoals dat in Budel al meer dan honderd jaar gebeurd is wellicht niet meer rendabel, maar voor Nyrstar liggen er volop kansen in het winnen van andere metalen uit zinkerts. Elektriciteit is duur, maar de energietransitie biedt ook kansen.

De noodklok die Nyrstar in de media luidde klinkt dus minder hard dan het op het eerste gezicht lijkt. Ja, Nyrstar kampt met een kostennadeel van tientallen miljoenen euro’s per jaar omdat Nederland in tegenstelling tot andere Europese lidstaten geen gebruik maakt van Brusselse steunmaatregelen.

En dit terwijl de elektriciteitsprijzen, ondanks een recente daling, nog steeds niet concurrerend zijn met de tarieven in andere landen. Zeker nu ook de marktomstandigheden zijn verslechterd.

Opleidingen

“Het voortzetten van de zinkproductie op de site in Budel is op dit moment niet economisch verantwoord”, erkent een woordvoerder. Nu de productie stilligt, houdt het personeel zich al bijna drie maanden bezig met onderhoud. “Veel onderhoudswerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Maar er is ook extra aandacht voor opleidingen. We willen iedereen aan boord houden.”

Want, moet de woordvoerder toegeven, de energietransitie en de verschuivende marktkansen bieden juist op de locatie in Budel kansen. Zo wordt gewerkt met een virtuele batterij. Dit houdt in dat het productieproces zich aanpast aan de beschikbare energievoorziening, waardoor pieken in de vraag naar elektriciteit en dalen in de elektriciteitsproductie worden opgevangen.

Er wordt volop gebruik gemaakt van groene energie en nieuwe vormen van elektriciteitsopslag worden onderzocht. Ontwikkelingen die juist veel kosten besparen bij een bedrijf dat net zoveel stroom gebruikt als de stad Eindhoven, ofwel één procent van het Nederlandse stroomverbruik. Bovendien wordt de elektrolyse, waarmee samengestelde stoffen worden gescheiden, verbeterd.

En in die stoffen ligt de toekomst. Dankzij de nieuwste technologie kunnen uit de zinkerts, maar ook uit de zinkslakken, meer materialen worden teruggewonnen dan het bedrijf al deed. “We winnen al jaren zilver, goud, cadmium, zwavelzuur en koperkoek terug”, zegt de woordvoerder. Onderzocht wordt of uit koperkoek ook zelf koper kan worden gewonnen, en of er andere metalen of mineralen gewonnen kunnen worden, zoals germanium en galium.

Overheid

Toch wil het bedrijf ook de productie van de geëlektrificeerde, koolstofarme zinksmelter zo snel mogelijk weer oppakken. Daarom blijft Nyrstar bij de Nederlandse overheid pleiten voor energiekosten die in lijn liggen met die in de buurlanden, voor steun voor investeringen in groene technologieën en een stabiel investeringsklimaat dat Nederland helpt te versnellen en te excelleren.

Nyrstar is marktleider op het gebied van zink en lood en heeft wereldwijd ongeveer 4.000 personeelsleden in dienst. Het hoofdkantoor is gevestigd in Budel-Dorplein, de mijnbouw, smelt- en andere activiteiten vinden behalve in Nederland, plaats in Duitsland, België, de Verenigde Staten en Australië.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button