Weert

Video: Tien lintjes in Weert

Tien Weertenaren mogen zich vanaf vandaag als ‘koninklijk onderscheiden’ presenteren. Traditioneel kregen de gedecoreerden allemaal hun lintje persoonlijk opgespeld door de burgemeester. Een van hen, Leo Schreuders, kan zich Ridder noemen, de anderen zijn vanaf nu trots Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Leo Schreuders uit Molenakker is in 1990 medeoprichter en tot 2001 ook secretaris van de Samenwerkende Rijscholen Kring Weert. Van 1994 tot 2001 was hij bestuurslid en voorzitter van de financiële commissie van de Bovag. Ook was hij tijdens de eeuwwisseling oprichter en secretaris van de Samenwerkende Rijschoolvereniging Zuid.

Verder vervult hij tot op de dag van vandaag diverse functies voor meerdere organisaties in de rijschoolsector, waar hij rijtesten voor senioren doet en bemiddelaar en mantelzorger is. Ook is hij secretaris en verzorger van het clubblad van oud-Koreastrijders, VOKS. Tenslotte is hij ceremoniemeester van het Comité bevrijding en herdenkingen Weert.

Ton Aspers uit Leuken is sinds 1990 twaalf jaar actief bij voetbalclub MMC als jeugdtrainer- en leider en als scheidsrechter. Bij Bospop is hij al sinds 1985 Verantwoordelijke Horeca en voorzitter Drank Commissie. Verder is hij vanaf de eeuwwisseling lid van de Horeca Commissie Vastenavond Vereniging De Vêrkusköp. Daarnaast is hij sinds 2018 wedstrijdcommissaris en bestuurslid van de Weerter Biljart Bond.

Monique Caris-Frenken uit Keent is van 1999 tot 2020 penningmeester, productieleider en extern voorzitter van het WOKmuziektheater. Van 2011 tot vorig jaar was ze secretaris van de Fakkelestafette. Sinds 2012 was ze zes jaar lang voorzitter van de PR-commissie van Vocaal Ensemble Vocomotion. Van 2013 tot 2019 was ze coördinator van vrijwilligers en voorzitter en secretaris van de Stichting Peramiho. Daarna was ze van 2016 tot 2023 secretaris van het Kerkelijk zangkoor Sint Martinus en sinds 2017 bloeddonor bij bloedbank Sanquin. Tenslotte was ze van 2019 tot vorig jaar Secretaris van Stichting Orgelkring Roermond.

Jo van Geneijgen uit Leuken was sinds 1995 zeventien jaar tekstschrijver van VV De Rogsteakers. Van 1998 tot 2003 was hij schrijver, initiator, artiest bij De Lellebellies. Van 2011 tot 2023 was hij schrijver van een boek en filmmaker over de wijk Leuken, Wijkraad Leuken. Sinds 2020 is hij vrijwilliger bij Stichting Wertha Mouttoren en vrijwilliger bij ICK Leuken. Tenslotte is hij al sinds 1988 bonte avond artiest en organisator/tekstschrijver Bonte Avonden bij VV de Zweeloeëre.

Riny Van de Groes-Schreurs uit Moesel is al heel lang mantelzorger en vrijwilligster bij vele instellingen. Van 1978 tot 1992 was ze coach en teambegeleider bij Handbalvereniging Rapiditas. Ook is ze sinds 1980 tot op de dag van vandaag vrijwillig collectant van Weert Collecteert en de Hartstichting. In1993 werd ze vrijwilligster voor Stichting Land van Horne, zorgcentrum Sint Martinus, net als bij Rapiditas bij Bospop en Punt Welzijn/buurthuis Moesel en buurthuis Keenterhart. Ook doet ze vrijwilligerswerk bij Tafeltje-Dek-je, buurtpreventie Weert-Zuid en de Moeselkapel in parochie de Verrezen Christus Moesel.

Ed Oosterom uit Boshoven was van 1995 tot 2016 Instructeur Tamboer bij het Ministerie van Defensie Korps mariniers. Hij is daar nog steeds Stafofficier expertise ceremonieel & militaire muziek. Van 1996 tot 2008 was hij instructeur Slagwerk en Exercitie bij Muziekvereniging Vlissingen. Van 2002 tot 2018 was hij ook instructeur Slagwerk bij Show- en Marchingband Christelijke Muziekvereniging Kunst en Genoegen in Leiden. Hij is nog steeds actief als mantelzorger, jurylid en lid van de technische commissie van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie, contactpersoon en vrijwilliger bij Rotterdamse herdenkingen en lid internationaal juryteam WMC Kerkrade.

Mart Ramaekers uit Boshoven is op alle fronten nog steeds even actief. Zo is hij lid en verenigingsscheidsrechter bij voetbalclub Oda. Hij is lid van de raad van elf van VV de Brökwagters. Daarnaast is hij vrijwilliger bij Bospop. En hijs is lid, bestuurslid, penningmeester en beheerder van de het verenigingsgebouw de Flierefluiter van Scheidsrechtersvereniging Weert & omstreken.

Edith Rietjens–Pleunis uit Stramproy was sinds 2000 zes jaar lang bestuurslid van buurtvereniging Ut Erfke. Van 2002 tot 2006 was ze contactmoeder van de Katholieke oudervereniging Stramproy. Ook was ze vrijwilligster bij het Oud Limburgs Schuttersfeest Sint Catharina Stramproy en ook bij het Oud Limburgs Schuttersfeest voor Schutterij Sint Antonius. Van 2021 tot een jaar later was ze productieleidster bij openlucht theater/buitentoneel Euver de Grens, Stichting Buitentoneel Stramproy. Tot op heden bekleedt ze diverse functies bij KVW Stramproy en is ze vrijwilligster bij het ophalen van oud papier.

Arnold Verhulst uit Graswinkel is 43 jaar lang EHBO’er geweest bij de EHBO-vereniging Weert. Ook was hij tot 2022 veertig jaar lang Lotus bij Lotuskring De Kempen.

Coby Wehkamp uit De Boer, Keent, was tot 2020 vijfentwintig jaar lang voorzitter van Buurtvereniging Bungalowpark Weert. Van 1996 tot 2001 was hij actief bij Slachtofferhulp namens de Nederlandse Juweliers Club. Van 1997 tot 2003 was ze vrijwilligster bij Tafeltje-Dek-Je. Verder is ze vanaf 2003 mantelzorger en de laatste tien jaar AED Vrijwilligster.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button