Weert

‘Huizen Weert voor Weertenaren’

De partij Dus Weert wil dat ‘eigen’ inwoners voorrang krijgen bij het toewijzen van woningen. Weert voorziet dat door de explosieve groei van Brainport Eindhoven veel op de stad afkomt, ook wat betreft huisvesting. Via een ‘huisvestigingsverordening’ zouden mensen met een sociaal-economische binding met Weert voorrang moeten krijgen bij het toewijzen van woningen.

Dat zei DUS-raadslid Piet Scholten tijdens de Algemene Beschouwingen donderdag in de gemeenteraad. Weert verwacht dat de stad door gaat groeien van vijftigduizend inwoners naar zestigduizend. DUS hecht er waarde aan dat de eigenheid van de stad bewaakt wordt. “Die staat onder druk door de samenwerking met Brainport Eindhoven”, aldus Scholten in zijn speech.

“Denk aan kinderen die het ouderlijk huis verlaten en wel in Weert willen blijven wonen. Daar moet je bij helpen. Je kunt niemand verbieden hier te komen wonen, maar bijvoorbeeld wel voorkomen dat een projectontwikkelaar alles aan ASML voorlegt. Misschien mensen van hier eerst de gelegenheid geven zich in te schrijven.”

Scholten was overigens niet de enige die vreest voor de eigenheid van de stad, onder druk van de Metropool Regio Eindhoven. Ook de VVD gaf aan dat er “gebouwd moet worden naar de behoefte van eigen inwoners, maar dat eigenheid en groei prima samen kunnen gaan”.

Het CDA stond er net zo in, maar vond dat de gemeente zich te veel maar ook te vaag richt op Eindhoven. Waarop de PvdA stelde “zorg gewoon voor voldoende woningen. Je houdt demografische ontwikkelingen niet tegen”.

Uiteindelijk werd een motie aangenomen die het college opdraagt een ‘huisvestigingsverordening’ uit te werken. Daarna wordt dan duidelijk hoe een en ander er uit komt te zien.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button