Weert

Extra geld voor meer huizen in Weert

De gemeente Weert wil het budget om sneller nieuwe woningen te kunnen gaan plannen verdubbelen. Nu nog ligt anderhalf miljoen euro klaar om een versnelling van de grond te krijgen. Dat wordt drie miljoen euro.

Weert moet en wil extra gaan bouwen. Ten eerste omdat de gemeente de woondeal heeft onderschreven die bepaalt dat er extra gebouwd moet worden. Maar Weert realiseert zich ook dat het strategisch ligt ten opzichte van de snel groeiende Brainport Eindhoven. “Dat maakt ons een aantrekkelijke gemeente om te wonen”, schrijft het gemeentebestuur in het raadsvoorstel. Om daar op te anticiperen, moeten er in versneld tempo woningen bij.

Bedoeling is nu dat er tot 2040 ruim zesduizend woningen bij komen. In de praktijk wordt dat aantal niet gehaald, omdat er altijd zaken tegenvallen. “Maar er is plaats voor”, zegt wethouder Thomas van Gemert. In de plannen wordt nog niet echt rekening gehouden met de ontwikkelingen rondom de Metropool Regio Eindhoven. Weert wil daar wel een relatie mee aangaan, maar de gesprekken daarover zijn nog gaande. Zou die relatie intensiever worden, dan komt er mogelijk extra geld vrij vanuit het rijk en verandert alles weer. “Maar onze huidige plannen qua woningbouw gaan natuurlijk uit van wat we nu weten, van de huidige feiten en prognoses”, aldus Van Gemert, die benadrukt dat met de woningbouwplannen ook rekening wordt gehouden wie er op de huizen af komen. “Voor allerlei mensen, zeker ook starters. Weert moet een levendige stad blijven.”

Het extra geld dat nu moet vrijkomen, is bedoeld om intern meer mensen op projecten te kunnen zetten, maar ook om specialisten van buitenaf te kunnen inhuren, zodat de woningen ook echt gebouwd kunnen worden.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button