LeudalNederweertWeert

Anderhalf miljoen voor plattelandsinitiatieven Weerterland: subsidieloket geopend

Het is vanaf nu voor iedereen mogelijk om subsidie aan te vragen om de leefbaarheid op het platteland in Weert, Nederweert en Leudal te verbeteren.

De gemeenten, Provincie Limburg en de Europese Unie stellen samen 1,5 miljoen euro beschikbaar in dit zogeheten LEADER-programma. Het is tot en met 3 januari 2028 mogelijk om projecten voor te dragen bij kartrekker Lokale ActieGroep Weerterland (LAG).

Eerste initiatief aangemeld

“Een eerste initiatief is inmiddels aangemeld”, vertelt Ingrid Voncken, secretaris van LAG. Bezoekerscentrum Leudal heeft een aanvraag gedaan om de educatieve tuin te vergroten en meer toegankelijk te maken door een rolstoelpad aan te leggen. Dit is een samenwerking tussen de imkers, Groen Hart Leudal en Velt Leudal.

Ieders idee is welkom

Iedereen mag een suggestie aandragen. Denk aan ondernemers op het platteland, dorpsraden, burgers, verenigingen en maatschappelijke organisaties.

Voor elk geselecteerd project wordt maximaal 55 procent overheidssubsidie verstrekt vanuit het LEADER-programma. De overige 45 procent moet uit eigen financiële middelen worden gedekt of bijvoorbeeld uit inzet van vrijwilligers.

Foto: Heythuysen (Google Streetview)

Gerelateerde Artikelen

Back to top button