Roermond

Roermond wil vervuilend werkverkeer weren

De emissie-uitstoot van Roermond kan worden beperkt door bestel- en vrachtverkeer te weren. Dit jaar worden de mogelijkheden onderzocht om per 2029 de stad af te sluiten voor vrachtwagens en bestelbussen.

De gemeenteraad van Roermond werd op 20 maart op de hoogte gesteld van de plannen. In mei wordt het voorstel officieel gepresenteerd. In december neemt de gemeenteraad een besluit. Tot die tijd onderzoekt de gemeente of dit mogelijk en wenselijk is en op welke manier het wordt doorgevoerd.

Is de gemeenteraad akkoord, dan wordt Roermond per 1 januari 2029 emissievrij. Om de emissie te beperken zou het centrum en omliggend gebied worden afgesloten voor vrachtwagens en bestelbussen die op fossiele brandstof lopen. Welke delen van de stad emissievrij worden is ook ondereel van het onderzoek. Gekeken wordt onder meer naar de binnenstad, het Retailpark, De Huis- en Tuinboulevard en de Outlet.

Parijs

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, moeten de veertig grootste steden van Nederland samen een miljoen ton CO2 minder uitstoten, zo legt Freek Boele uit. Hij is de projectleider bij de gemeente Roermond. “Andere reden is ook om de binnenstad voor de bewoners aantrekkelijker te maken, met minder uitstoot en lawaai.”

Boele heeft al verschillende bedrijven in de omgeving bezocht om de meningen te pijlen. De reacties zijn heel wisselend, vertelt hij: “Sommigen zijn al een eind op weg. ‘Het moet toch’, zeggen zij. Anderen vragen zich af of ze voor die tijd hun wagenpark wel kunnen aanpassen.”

Dit is ook de belangrijkste reden voor de overgangstermijn van vier jaar. Vóór 2029 verandert er nog helemaal niets, garandeert Boele. “Die tijd is puur bedoeld voor toeleverende bedrijven, zodat zij hun wagenpark kunnen aanpassen.” Vandaar dat de gemeenteraad van Roermond in december een beslissing neemt. Is de raad dan akkoord, dan is Roermond per 1 januari 2029 emissievrij.

Maastricht en Venlo gingen Roermond al voor. Maastricht is per januari 2025 al emissievrij, Venlo wordt vanaf januari 2027 afgesloten voor vracht- en bestelverkeer dat op fossiele energie loopt.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button