Roermond

Roermond tevreden over financiën: ‘een 7,5 als rapportcijfer’

Grote tevredenheid over de eigen financiën, maar flinke kritiek op de rekenmeesters van het kabinet. Dat is samengevat de boodschap die wethouder financiën Dirk Franssen van Roermond donderdagochtend afgaf bij de presentatie van de jaarstukken over 2023.

“We hadden vanochtend als burgemeester en wethouders echt een goed gevoel en ik denk dat dat ook terecht is als je ruim 75 procent van alle gestelde doelen weet te halen, eigenlijk dus een 7,5 als rapportcijfer.” De wethouder had zelfs nog meer reden tot juichen, want onderaan de streep blijft er maar liefst 26 miljoen euro over. Daarin zat nog een bedrag van ruim 4 miljoen euro dat vanuit het rijk kwam als een soort nabetaling in december.

En in dat laatste zit ook meteen de kritiek van de wethouder op het kabinet. “Het Rijk mag wat mij betreft stoppen om aan het einde van het jaar incidentele gelden uit te keren aan gemeenten waardoor we in de problemen komen om alles passend te krijgen. Geef gemeenten meer houvast door de taken die we hebben structureel te financieren.”

Die 26 miljoen gaat -als de gemeenteraad daarmee instemt- voor het grootste deel naar nieuwe plannen, de rest van het geld gaat naar de algemene reserve die nu ruim 43 miljoen euro bevat. Dat bedrag wordt in de komende jaren wel iets lager maar de gemeente voorziet nog geen problemen door de aangekondigde lagere uitkering van de rijksoverheid.

Volgens wethouder Franssen zorgen de positieve cijfers van 2023 ervoor dat bepaalde ambities nu echt waargemaakt kunnen worden: “Zo worden bijvoorbeeld het Stationsplein in het centrum van Roermond en het Sint Jansplein in Swalmen aangepakt. Ook wordt de Schepersweg gereconstrueerd en de verkeersafwikkeling in Asselt aangepakt. We ontwikkelen samen met betrokken partners een Topsportfonds en stellen een aanpak van woonoverlast op.”

De gemeenteraad vergadert op 4 juli over de cijfers en kijkt dan ook vast vooruit naar de plannen voor 2025 in de zogenaamde kadernota.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button