Roermond

Project Rijke Schooldag van start in Roermond

De gemeente Roermond stelt 1,8 miljoen euro beschikbaar voor het project Rijke Schooldag. Dit project is bedoeld om scholen te stimuleren extra activiteiten aan te bieden die gericht zijn op de brede ontwikkeling van kinderen.

Een groot deel van de ontwikkeling van kinderen vindt buiten de school plaats. Daarom wil de gemeente dat scholen in samenwerking met hun omgeving extra activiteiten organiseren op het gebied bijvoorbeeld sport en cultuur Deze activiteiten moeten op schooldagen buiten de reguliere schooltijd worden aangeboden.

Met de Rijke Schooldag wil de gemeente Roermond de ontwikkelkansen van Roermondse kinderen vergroten en de kansengelijkheid bevorderen. Vanaf 13 juni kunnen scholen een aanvraag indienen voor dit project.

Wethouder Felix van Ballegooij (Onderwijs, Sport en Wijken) is blij dat de aanpak Rijke Schooldag in het nieuwe schooljaar van start gaat. “Het is belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Het gaat niet alleen om leerprestaties, maar ook om talentontwikkeling op het gebied van sport, cultuur en muziek. Met deze aanpak kunnen scholen in samenwerking met hun omgeving een geschikt programma samenstellen dat is afgestemd op hun leerlingen. Ik ben er trots op dat we samen met het basisonderwijs dit totaalaanbod kunnen bieden aan onze Roermondse kinderen.”

Gerelateerde Artikelen

Back to top button