Roermond

Omwonenden Akcros park bezorgd over grootschalig woningbouwproject Roerdelta

Omwonenden van het Akcros park in Roermond maken zich zorgen over de plannen in de Roerdelta om hier een grootschalig woningbouwproject te realiseren. Om zich sterk te maken tegen de plannen, hebben ze de handen ineengeslagen en het Comité Verontruste Bewoners Akcros opgericht.

“En met succes,” zegt Funs Fiddelers, voorzitter van het comité. “Inmiddels hebben al zo’n 250 bewoners zich aangesloten bij het initiatief en zijn er twee informatieavonden geweest voor omwonenden. Ook heeft er een informatieavond plaatsgevonden voor raads- en commissieleden.”

“Op 10 april staat het onderwerp op de agenda van de commissie ruimtelijke ordening. Op basis daarvan zal de commissie een advies uitbrengen aan de raad.”

“Dit advies wordt doorgaans overgenomen,” zegt Fiddelers. Hij hoopt echter op een positieve afloop. “Het comité heeft gesprekken gehad met verschillende politieke partijen en de raadsleden leken begrip te hebben voor ons standpunt.”

“Fiddelers benadrukt dat in Roerdeltaplan 1 duidelijk wordt vermeld dat parkeren verboden is. De raad beslist op 25 april over de plannen in de Roerdelta.”

Gerelateerde Artikelen

Back to top button