Roermond

Mogelijk toch gewone mix van bewoners in Roertoren

De gemeente Roermond wil toch dat nieuwe bewoners van de Roertoren uit een reguliere mix van mensen gaat bestaan. Eerst werd geopperd dat minder zelfredzame bewoners, bejaarden en mensen met een beperking, er uit veiligheidsredenen niet zouden kunnen wonen. Een evacuatie zou te lang duren, vond de Veiligheidsregio.

Een gebouw als de Roertoren moet in noodgevallen binnen vijftien minuten leeg zijn. Maar in de raadscommissie die daar over gaat, is besloten dat toch nog eens bekeken wordt hoe dat aan te pakken. Dat mensen er niet zouden kunnen wonen is discriminerend, aldus de commissie.

De gemeente gaat daarom in overleg met de ontwikkelaar, de Veiligheidsregio en het Gehandicaptenplatform om te kijken hoe en op welke manier dat alsnog is te regelen.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button