Roermond

Gemeente wil parkeerprobleem speeltuin Kitskensberg aanpakken

Het parkeerprobleem rondom speeltuin Kitskensberg blijft onopgelost, ondanks meerdere maatregelen van de gemeente. Daarom heeft de gemeente een adviesbureau ingeschakeld om mee te denken. Dit bureau heeft drie varianten uitgewerkt om het probleem aan te pakken.

De parkeerplaatsen bij de speeltuin zijn regelmatig vol, waardoor auto’s in de berm worden geparkeerd. Dit vermindert de verkeersveiligheid, omdat bezoekers over de Oude Keulsebaan naar de speeltuin lopen, terwijl daar ook auto’s rijden. Vooral op drukke dagen leidt dit tot gevaarlijke situaties. Ook bij de moskee is er regelmatig parkeeroverlast. De gemeente werkt daarom samen met adviesbureau Cleverland om een goed ontwerp te realiseren.

De ontwerpen gaan uit van een parkeerterrein voor ongeveer 220 auto’s en vier parkeerplaatsen voor bussen, heeft de gemeente laten weten. Twee ontwerpen zijn deels gesitueerd op het grote onverharde parkeerterrein aan de Oude Keulsebaan. De andere twee ontwerpen liggen aan de zijde van de Ratommerweg, op het braakliggende weiland. Alle varianten hebben voor- en nadelen die momenteel worden geëvalueerd.

De ontwerpen worden op woensdag 3 juli gepresenteerd aan de buurt, waarbij bewoners de gelegenheid krijgen hun mening te geven.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button