Roermond

Basisschool Alhambraa sluit mogelijk per 1 augustus

Het schoolbestuur Stichting Islamitische Educatie Zuid-Oost Nederland (IEZO) heeft zich voorgenomen de islamitische basisschool Alhambraa te sluiten per 1 augustus 2024. Te weinig leerlingen, onvoldoende bevoegde leerkrachten en onvoldoende zicht op verbetering van de onderwijskwaliteit hebben geleid tot dit voorgenomen besluit.

De basisschool heeft, net als veel andere scholen, moeite om voldoende bevoegde leerkrachten te vinden. Dit heeft invloed op de onderwijskwaliteit. De onderwijsinspectie heeft in maart 2024 een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het onderwijs op de basisschool. Daar kwam een onvoldoende uit en is het gevolg van het lerarentekort.

Geprobeerd is om het lerarentekort op te lossen met inhuurkrachten, maar dat is niet gelukt. De inspectie heeft aangekondigd om in april 2025 weer langs te komen om te kijken of de basisschool dan wel voldoet aan alle gestelde normen. Dat gaat niet lukken, want de basisschool krijgt de formatie voor het komend schooljaar niet rond.

Stroomversnelling
Ook is de gemeente Roermond al geruime tijd in gesprek met het schoolbestuur over de ontwikkeling van de basisschool. De recente ontwikkelingen hebben er echter voor gezorgd dat besluitvorming over de toekomst van de school in een stroomversnelling is geraakt. Dit heeft geleid tot het voorgenomen besluit van het schoolbestuur tot sluiting van deze basisschool.

De gemeente vindt het belangrijk dat ouders en leerlingen van basisschool Alhambraa niet de dupe worden van de ontstane situatie en zet zich samen met partners binnen en buiten het onderwijs in voor een passende oplossing voor de leerlingen. Die oplossing kan voor iedere leerling anders zijn. Leerlingen kunnen kiezen voor de islamitische basisschool Al Andalous in Venlo of voor een andere basisschool in Roermond.

Zowel de school als de stichting IEZO hebben nog niet gereageerd op vragen van VML Nieuws.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button