Roerdalen

Verkeer doet steeds meer dassen de das om in Roerdalen

Dassen worden steeds vaker verkeersslachtoffers op de Grote Bergerweg in Roerdalen, ondanks dat het een beschermde diersoort is. Steven Jansen, een actieve voorstander van dassenbescherming, doet daarom een dringende oproep aan de gemeente Roerdalen: “Maak de Grote Bergerweg veilig!”

Steven Jansen uit Sint Odiliënberg monitort al jaren het aantal dassen dat door verkeersongevallen omkomt. Tussen 2010 en 2018 werden er 25 dassen als verkeersslachtoffer geregistreerd. Sinds 2019 zijn dat er al 33, een aanzienlijke stijging. Omgerekend naar dode dassen per jaar is het aantal meer dan verdubbeld tot ruim zesenhalf in de afgelopen vijf jaar.

Stichting Das en Boom noemt het aantal aangereden dassen fors. De gemeente heeft voorlopig echter geen plannen om in te grijpen. Ze willen ‘werk met werk’ combineren, wat betekent dat beschermende maatregelen voor dassen alleen worden uitgevoerd als er bijvoorbeeld onderhoud aan de weg gepland staat. Dit vanwege de hoge kosten van een dassentunnel. Voor de Grote Bergerweg staat voorlopig geen onderhoud gepland.

Stichting Das en Boom benadrukt dat gemeentes wettelijk niet verplicht kunnen worden om de verkeerssituatie aan te passen, ondanks de beschermde status van dassen. “Het is vaak een grijs gebied, en er is nog nooit afgedwongen dat een gemeente de situatie voor dassen moet verbeteren. Meestal zijn het burgers die vanuit eigen motivatie iets opzetten.”

Gerelateerde Artikelen

Back to top button