RoerdalenRoermond

Roermond en Roerdalen pilotgebieden om woningen waterproof te maken

Roermond en Roerdalen zijn aangewezen als pilotgebieden vanuit het programma Waterveiligheid. In totaal zijn er negen Limburgse gemeenten geselecteerd waar de Water Adviesteams van start gaan. Deze gemeenten zijn gekozen op basis van criteria zoals eerdere wateroverlast en risicogebieden voor hoogwater.

Water Adviesteams ondersteunen bewoners bij de voorbereiding op (extreme) wateroverlast om hun woningen en bedrijfspanden beter te beschermen. Met een woningscan wordt advies gegeven over maatregelen die bewoners zelf kunnen nemen. De teams komen hiervoor bij de mensen thuis en geven tips voor maatregelen om toekomstige wateroverlast of overstromingen te voorkomen of te beperken. In eerste instantie worden er kosteloos duizend woningscans uitgevoerd.

Bewoners in de pilotgebieden ontvangen in juni een uitnodiging om deel te nemen. Vanaf september starten de teams met de scans.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button