Roerdalen

Nieuwe duurzaamheidskoers Roerdalen: veel besparen, geen opwekking duurzame energie

Inwoners van Roerdalen met slecht geïsoleerde huizen en mensen met een kleine beurs krijgen als eerste hulp bij het verduurzamen van hun woning. Dat blijkt uit de nieuwe duurzaamheidskoers die is vastgesteld door de gemeenteraad.

In de nieuwe plannen staan volgens de gemeente de inwoners centraal. De gemeente wil hen helpen te verduurzamen en steeds minder aardgas te gebruiken. Dat gebeurt dus voor specifieke doelgroepen maar ook per gebied. Hierbij maken gemeente en inwoners samen plannen maken voor hun wijk. Dat gebeurt op dit moment al in een deel van Vlodrop.

Verduurzamingsregeling
De gemeente wil helpen door informatie en advies te geven over duurzame maatregelen, subsidies en financiële regelingen. Binnenkort gaat de Gemeentelijke Verduurzamingsregeling van start en komt er een isolatiesubsidie voor woningeigenaren met een matig geïsoleerde woning. Daarnaast zijn energiecoaches actief die persoonlijk advies kunnen geven.

Roerdalen sluit zich overigens aan bij de landelijke duurzaamheidsdoelstellingen. Zo wil de gemeente in 2050 alleen nog duurzame energie gebruiken. Verder zet ze in op het besparen van 55% CO2 in 2030 en 100% in 2050. Daarnaast wil ze in 2030 20% minder aardgas gebruiken dan in 2021.

Geen windmolens
In de komende periode komt de nadruk in Roerdalen dus op isolatie en energiebesparing te liggen en minder op het opwekken van duurzame energie. Eerdere plannen voor windmolens en zonnevelden kwamen stil te liggen, onder meer omdat er teveel overlast voor inwoners zou zijn.

Wel wil de gemeente meer met de thema’s water en natuur aan de slag. Op die manier wil ze de biodiversiteit verbeteren, hittestress verminderen en Roerdalen beter voorbereiden op extremere weersomstandigheden.

Aan de nieuwe duurzaamheidskoers werkten zowel inwoners als raadsleden mee. De gemeente organiseerde vijf bewonersavonden en ging bij de supermarkten met inwoners in gesprek. Ook gaven bijna 350 mensen hun mening via het inwonerspanel van Roerdalen. Verder werkte een denktank van inwoners mee aan de nieuwe koers.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button