Roerdalen

500 extra woningen in Roerdalen

De gemeente Roerdalen heeft plannen om vanaf 2025 jaarlijks 125 nieuwe woningen te bouwen, waarmee ze tegen 2028 vijfhonderd extra woningen willen realiseren. Deze ambitie vereist een herziening van de omgevingsvisie, aangezien het bouwen buiten de huidige kerngrenzen onvermijdelijk is.

Als gevolg van deze aanpassing heeft het college besloten om voorlopig gebruik te maken van het gemeentelijk voorkeursrecht. Dit houdt in dat de gemeente als eerste het recht heeft om gronden aan te kopen. Alle eigenaren zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Wethouder Roland Slangen verklaart: “Om onze plannen voor woningbouw te realiseren, hebben we meer ruimte nodig. Door gebruik te maken van de ‘straatjes’ langs de kerngrenzen ontstaan gebieden met potentieel voor bouw. Via nader onderzoek zullen we vaststellen aan welke soort woningen behoefte is.”

“Om ervoor te zorgen dat deze ontwikkeling betaalbaar blijft, streven we ernaar te voorkomen dat de grondprijzen buitensporig stijgen. Daarom hebben we besloten voorlopig het voorkeursrecht toe te passen. We staan open voor gesprekken met belanghebbenden om samen te werken aan het realiseren van onze woningbouwdoelstelling.”

Een definitief besluit over deze kwestie zal worden genomen tijdens de raadsvergadering op 4 juli.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button