Regio

Zaterdag 6 januari vond uitvaart van mgr. Smeets plaats

Zestien bisschoppen deden afgelopen zaterdag hun collega Mgr. Harrie Smeets uitgeleide naar zijn laatste rustplaats. Hoofdcelebrant in de pontificale requiemviering was bisschop Hans van den Hende van Rotterdam, die ook voorzitter is van de bisschoppenconferentie.

Ook de pauselijke nuntius in Nederland Mgr. Paul Tschang In-Nam en kardinaal Wim Eijk van Utrecht waren aanwezig. Daarnaast kwamen bijna alle andere Nederlandse bisschoppen en enkele emeritus-bisschoppen. Vanuit de aangrenzende buitenlandse bisdommen waren de bisschoppen van Hasselt, Aken en Münster aanwezig. De bisschop van Luik liet zich vertegenwoordigen door zijn vicaris-generaal.

Voorafgaand aan de requiemmis vond de processie plaats vanuit de Caroluskapel in de Swalmerstraat naar de St. Christoffel kathedraal. Aansluitend aan de H-mis werd de bisschop door een besloten gezelschap begeleid naar zijn laatste rustplaats op het Oude Kerkhof nabij de Kapel in ’t Zand. Hij werd bijgezet bij de andere bisschoppen die hier vanaf 1887 begraven zijn. Na het herstel van de Bisschoppelijke hiërarchie in 1853 ontwierp Pierre Cuypers, als onderdeel van de herinrichting van de begraafplaats, de Bisschoppenkapel met onderliggende crypte. 

In 1887 werd hier als eerste Bisschop Paredis bijgezet die in 1886 overleed. Alle Bisschoppen die Roermond heeft gehad vanaf 1885, met uitzondering van Mgr. Moors en Mgr. Gijsen, zijn hier te ruste gelegd. De twee lege nissen van beide Bisschoppen die elders begraven zijn werden wel voorzien van een sluitsteen met hun namen en data evenals de lege nis van Hulpbisschop Beel. Vicaris Generaal Feron is vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten en hoog aanzien ook in de crypte bijgezet. Hulpbisschop Castermans was in 2008 de laatste overledene die een plaats kreeg in de crypte. De laatste bisschop die er zijn definitieve plek kreeg was Mgr. Lemmens in 1960.

De grafkapel en crypte zijn normaliter niet vrij toegankelijk. Dit kan alleen met Allerzielen en bij georganiseerde rondleidingen. Om het publiek ruim de gelegenheid te bieden het graf van Mgr. Harrie Smeets na de bijzetting te bezoeken heeft de Stichting Oude Kerkhof in samenwerking met het Bisdom enkele dagen een openstelling gerealiseerd. De bezoektijden zijn 13 januari en 14 januari telkens van 13:30 uur tot 16:30 uur. Op deze tijdsloten zijn gidsen aanwezig die vragen kunnen beantwoorden. Toegang is vrij en aanmelden is niet nodig.

bron: Bisdom Roermond

Gerelateerde Artikelen

Back to top button