Regio

Opsporing hennep voortaan met politiedrones

Percelen met hoge gewassen als maïs of asperges zijn favoriet bij illegale henneptelers. Boeren kunnen met satellieten en drones hun perceel van boven laten controleren. Dit jaar zet ook de politie opsporingsdrones in.

Gewassen worden soms zo hoog, dat boeren niet kunnen zien wat er op hun perceel precies gebeurt. Wie zijn perceel vanuit de lucht wil laten controleren, kan zich opgeven bij de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). De ondernemer krijgt dan een oranje baken om op zijn perceel te plaatsen en wordt gevraagd de coördinaten van dat perceel door te geven.

Het hennepproject is tot nu toe een groot succes, meldt de LLTB. Jaren geleden werden er tienduizenden planten aangetroffen. Dit is teruggelopen tot nog maar enkele tientallen. Zo werden vorig jaar op twee percelen in Reuver nog vijftig planten aangetroffen.

De LLTB laat de acties daarom niet verslappen. Sinds jaar en dag trekken ze samen op met het Platform Veilig Ondernemen, de provincie Limburg en politie Limburg. Waar andere jaren gebruik werd gemaakt van drones door de provincie Limburg, doet dit jaar het droneteam van de politie Limburg mee. Wanneer locaties worden gespot, kan de politie direct een vervolgtraject inzetten voor verdere opsporing.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button