Regio

Midden-Limburg heeft de spreidingswet voor de helft ingevuld

De provincie Limburg verwacht aan het einde van dit jaar te voldoen aan de opgave uit de spreidingswet. VML Nieuws zoomt in op Midden-Limburg en ziet dat hier nog maar de helft is ingevuld. De verschillen per gemeente zijn groot.

De spreidingswet moet ervoor zorgen dat alle gemeentes naar rato mensen opnemen. Dat geldt voor drie groepen: asielzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Ook in Midden-Limburg blijkt het voor asielzoekers en statushouders behoorlijk lastig een plek te vinden. Slechts de helft van het voorgenomen doel is behaald. Het opvangen van Oekraïense vluchtelingen is daarentegen een minder groot probleem.

Wellicht dat de financiële steun vanuit het rijk daaraan heeft bijgedragen. In 2022 kreeg de gemeente nog 100 euro per opvangplek per dag voor Oekraïense vluchtelingen. Toen bleek dat gemeenten miljoenen overhielden is dit bedrag bijgesteld naar 83 euro, meldde Binnenlands Bestuur eerder dit jaar.

De provincie houdt in een digitale Monitor Asielopgave Limburg exact bij hoe ver het er per gemeente voorstaat. Zo zien we dat in Weert, Nederweert, Maasgouw en Roerdalen nog geen enkele asielzoeker is opgevangen. Statushouders hebben vooral moeite om een plek te vinden in Nederweert en Leudal. Nederweert heeft nog maar 28 procent van het doel behaald en Leudal 37 procent.

Algemene reactie
VML Nieuws vroeg elke gemeente afzonderlijk of ze dachten de doelstellingen te halen en welke inspanningen ze daarin denken te gaan verrichten. Hierop volgde een algemene reactie van de woordvoerder van de gemeente Leudal. Per mail schreef hij namens de zeven gemeenten:

“Gemeenten in Midden-Limburg blijven zich onverminderd inzetten om het aantal opvanglocaties te realiseren in lijn met de opgave die voortkomt uit de Spreidingswet. We hebben hierin als regio een gezamenlijke opgave waar we samen aan blijven werken om hieraan te voldoen. Het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet heeft geen invloed op besluitvorming hieromtrent, aangezien de Spreidingswet nog steeds van kracht is.”

Navraag leerde dat de burgemeesters uit de zeven gemeenten afgelopen maandag bijeen waren gekomen en afgesproken hebben op gezamenlijke wijze te reageren. “Het is een gezamenlijke opgave voor de regio”, aldus de woordvoerder.

In de gezamenlijke reactie wordt geen antwoord gegeven op op de vraag of de gemeenten denken de doelen te halen en op welke manier.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button