Regio

Limburgs Landschap vreest: ‘Kabinet zet streep door onze natuurvoorstellen’

De nieuwe coalitie haalt een streep door een aantal subsidies en dat gaan milieuorganisaties merken. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan voorstellen om de afgesproken natuurdoelen te behalen. “Ze gaan opnieuw in Brussel proberen natuurdoelen te schrappen”, weet Alblas van het Limburgs Landschap. “Dat zal niet lukken, maar al die tijd staan de ontwikkelingen stil.”

Het vers geformeerde kabinet wil de Natura2000-gebieden herijken om zogeheten ‘snippernatuur’, kleine natuurgebieden, te schrappen. Het aantal delen van Nederland dat is aangemerkt als ‘kwetsbaar gebied’ moet omlaag, zodat boeren daar geen last van hebben.

Wilfred Alblas, directeur bij Stichting het Limburgs Landschap, noemt het de omgekeerde wereld als natuur ingeleverd moet worden om de mestoverschotten weg te werken. Hij wil niet negatief zijn en stelt tevreden vast dat in het hoofdlijnenakkoord staat dat de coalitie van PVV, NSC, BBB en VVD zich wil richten op ‘robuuste natuurgebieden’.

Snippernatuur
Het schrappen van ‘snippernatuur’ is iets dat eerdere kabinetten al hebben geprobeerd, maar dat is hen in Brussel niet gelukt, stelt Alblas. “Dit gaat nu ook niet lukken, maar al die tijd dat ze hier energie in steken, ligt wel alles stil.”

Zo is de laatste jaren hard gewerkt aan het behalen van natuurdoelen in het landelijk gebied, zoals stikstofverlaging, het verbeteren van de waterkwaliteit en het tegengaan van verdroging. “We hebben veel bereikt door samen te werken met verschillende partijen.” Als voorbeeld noemt hij de Plattelandscoalitie waarbinnen Limburgse natuur- en milieuorganisaties afspraken maakten met de LLTB en gemeentelijke overheden.

Voor niets
“We hebben jaren hard gewerkt aan voorstellen, er waren middelen vanuit het Rijk om dit de komende tijd uit te voeren, maar ineens gaat er een streep door die budgetten.” Al het werk om de natuurdoelen te halen lijkt daarmee voor niets geweest. “Terwijl de opgaven waar we voor staan hetzelfde blijven.”

De natuurdoelen zijn indertijd afgesproken met de Europese Unie, die natuurdoelen blijven overeind, legt Alblas uit. “Het kabinetsbeleid legt alles dus stil, maar wij gaan gewoon door. Sterker nog: als de omstandigheden slechter worden, worden wij fanatieker.”

Zo zal de Stichting Limburgs Landschap zich blijven verzetten tegen het herijken van Natura2000-gebieden, om ‘snippernatuur’ te behouden. Voor gebieden als De Groote Peel, Leudal en de Meinweg vreest hij niet. Anders ligt dat dus bij kleinere Natura2000-gebieden, zoals Sarsven de Banen, het Swalmdal of het Roerdal.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button