RegioRoermond

Limburg wacht al acht maanden op bisschop

Al meer dan een halfjaar zit Limburg zonder bisschop. Volgens Matheu Bemelmans van het bisdom is dit niet verontrustend. “Soms duurt het wel een jaar of langer”.

Op 10 augustus, vier maanden voor zijn overlijden, trad bisschop Harrie Smeets terug wegens ziekte. Het kapittel van het bisdom heeft toen een terna opgesteld, een lijst van drie geestelijken die het bisdom geschikt acht voor het ambt van bisschop.

Al in oktober heeft het bisdom deze kandidatenlijst naar de nuntius in Utrecht gestuurd. “De nuntius is in feite de ambassadeur van de paus in Nederland”, verklaart Matheu Bemelmans. De nuntius neemt de terna vervolgens mee naar de bisschoppenconferentie waar een profielschets van de kandidaten wordt gemaakt. Als dit hele dossier compleet is gaat het naar Rome. “Wie er op dat lijstje staat, weet ik niet. Dat weet alleen het kapittel.”

Dat een nieuwe bisschop al een halfjaar op zich laat wachten vindt hij niet verontrustend. “De vorige keer heeft het ook een jaar geduurd”, stelt hij. “Er zijn bisdommen die wel vijf jaar moesten wachten.” Hoe de procedure is gevorderd is hem onbekend. Bemelmans weet zelfs niet of de terna al in Rome ligt of niet. “We wachten rustig af tot er witte rook komt uit Rome. Bij wijze van spreken.”

Gerelateerde Artikelen

Back to top button