Regio

Filegevaar bij sluiting Julianakanaal

Transport en Logistiek Nederland waarschuwt voor een enorme filedruk op de wegen bij sluiting van het Julianakanaal. Ook de Limburgse Werkgeversvereniging vreest voor extra drukte op de A2 en A73 en vraagt de minister om de acht maanden te verkorten.

De sluiting van het Julianakanaal vanaf oktober zorgt voor een enorme filedruk, stelt Transport en Logistiek Nederland (TLN) op haar website. Rijkswaterstaat is het daar niet mee eens. Na lang aandringen laat Rijkswaterstaat weten: “Rijkswaterstaat verwacht geen extra drukte op de A2/A73.”

Een woordvoerder van TLN zegt hierop: “We hebben afgesproken hier niks lelijks over te zeggen en gelijk op te trekken met Rijkswaterstaat”. Ze geeft geen cijfers, maar verwijst naar de Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) en de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV).

Minister Harbers

Huub Narinx, directeur bij de LWV zegt er wel degelijk rekening mee te houden dat de drukte ook op de wegen zal toenemen. Namens de LWV heeft hij er bij het ministerie al op aangedrongen de werkzaamheden uit te voeren zonder het kanaal te sluiten. “De sluiting is noodzakelijk, maar we pleiten ervoor de periode te verkorten.” Tot slechts drie maanden moet volgens hem mogelijk zijn.

“De planning gaat uit van 150 werkdagen. Als ze die werkdagen van acht uur al eens doortrekken naar 16 of 24, dan is dat enorme winst.” Minister Harbers van Verkeer is het met Narinx eens en heeft hem laten weten dat elke dag dat de werkzaamheden korter duren winst is.

300 kilometer om

Als het Julianakanaal tussen Berg en Obbicht is gesloten moeten de bijna 40 schepen die dagelijks het Julianakanaal passeren 300 kilometer omvaren, wat anderhalve dag extra tijd kost. Of vracht nu via de weg of het water wordt vervoerd, in beide gevallen krijgen ze te maken met stremmingen op de alternatieve routes.

De LWV verwacht een toename van het wegverkeer op de A73, maar vooral op de A2. Niet alleen omdat het meeste verkeer naar de havens van Rotterdam en Antwerpen gaat, ook op deze routes zijn veel werkzaamheden gepland op wegen en vaarwegen.

Onderzoeksinstituut Ecorys, dat in opdracht van Rijkswaterstaat een eindrapport schreef over de gevolgen van de sluiting van het Julianakanaal, ziet verschillende obstakels. Zo zijn er grootschalige werken op de A2 tussen knooppunten het Vonderen en Kerensheide tussen 2025 en 2027; de kans dat de sluis in Limmel wordt gesloten bij hoog water; en beperkingen op het Albertkanaal in België als gevolg van de aanleg van tunnels bij de Ring Antwerpen.

6.000 containers

Ecorys stelt dat vooral bulkgoederen zich moeilijk lenen om via de weg te transporteren. Containers daarentegen “kunnen bijvoorbeeld relatief eenvoudig overgeslagen worden naar wegvervoer.” Mocht een transporteur echter toch kiezen voor wegtransport in plaats van omvaren, dan zijn voor één scheepslading zo’n 74 vrachtauto’s nodig.

Het afgelopen jaar werden zo’n 6.000 containers van ruim twaalf meter lang vervoerd met 136 schepen. Huub Narinx pleit ervoor dat de werkzaamheden aan het Julianakanaal niet samenvallen met werkzaamheden op de A2 en dat werkzaamheden aan de sluizen in Limmel en Borgharen zijn afgerond voordat met het Julianakanaal begonnen wordt. “Met België is een goede coördinatie van belang, daar zijn we nu mee bezig.”

Bietencampagne

Want niet alleen het Albertkanaal bij Antwerpen is een belangrijk obstakel, ook de sluis van Ternaaien kan een probleem veroorzaken. “Als daar wordt gestaakt, wordt normaal gesproken omgevaren via het Julianakanaal. Zo’n staking kunnen we straks echt niet gebruiken”, aldus Narinx.

Het belangrijkste advies aan de leden van de Limburgse Werkgeversvereniging luidt: “Blijf zo veel mogelijk het water gebruiken.” Als voorbeeld noemt Narinx de bietencampagne. “We hebben moeite gedaan om zo veel mogelijk vracht via het water te vervoeren. Zo hebben we in de bietencampagne zo’n 8.500 vrachtauto’s van de weg weten te halen.”

De mogelijkheid bestaat dat die campagne precies tijdens de werkzaamheden aan het Julianakanaal plaatsvindt, wat tot enorme problemen zou leiden.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button