MaasgouwRegio

Extra geld voor hulp in de huishouding

Niet-professionele hulpverleners in Midden-Limburg Oost gaan er financieel op vooruit. Het persoonsgebonden budget wordt verhoogd, terwijl de vervoerstarieven gelijk blijven.

De gemeenten Roermond, Roerdalen en Echt-Susteren en Maasgouw volgen daarmee de uitspraak van de centrale raad van beroep door het pgb voor het sociaal netwerk te verhogen. De gemeenteraad van Maasgouw heeft de verordening hiervoor op 16 april aangepast.

Het persoonsgebonden budget (PGB) dat voorheen was vastgesteld op het sociaal minimum ligt nu hoger, legt een beleidsmedewerker van de gemeente Maasgouw uit. De eigen bijdragen voor de klant voor het doelgroepenvervoer dat Omnibuzz uitvoert (de klanttarieven), blijven gelijk.

Het verhogen van het PGB betekent voor een gemeente als Maasgouw een kostenverhoging van ongeveer 22.600 euro, bij een gelijkblijvend aantal klanten. Momenteel maken in deze gemeente vier personen gebruik van een PGB voor begeleiding en 43 voor hulp bij de huishouding.

Het geld gaat niet altijd rechtstreeks naar de klanten, “de meesten kiezen voor zorg in natura. De gemeente regelt dan de diensten en ontzorgt hen”, aldus de beleidsmedewerker.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button