Regio

Aantal migranten in Midden-Limburg verdrievoudigd

Waar in Nederland het migratiesaldo in een jaar tijd verdubbelde, is dit in Midden-Limburg meer dan verdrievoudigd. Het gaat hier met name om Oekraïense vluchtelingen en arbeidsmigranten.

Het migratiesaldo in Nederland is in een jaar tijd ruim verdubbeld, van ruim 107.000 in 2021 naar bijna 224.000 in 2022. In Midden-Limburg steeg dit aantal in diezelfde periode van 510 naar zo’n 1700. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Het migratiesaldo is het aantal personen dat in Nederland komt wonen, min het aantal inwoners dat Nederland verlaat. Kijkend naar het soort migranten, dan stijgen de cijfers sinds 2010 in alle categorieën: arbeid, asiel, gezin en studiemigratie. Ook per nationaliteit nam het aantal over de hele linie toe. Het aantal niet-Europeanen steeg van ruim 80 in 20201 naar meer dan 200 een jaar later. Aantallen die in het niet vallen bij die van Europeanen, een cijfer dat in dezelfde periode steeg van ruim 500 tot bijna 1800.

De sterke stijging in 2022 is dan ook voor het grootste deel toe te schrijven aan de komst van Oekraïners en arbeidsmigranten. Vooral in Midden-Limburg zijn het Oekraïense vluchtelingen die de aantallen opstuwen. Telde Midden-Limburg in 2021 nog 12 inwoners met een Oekraïens paspoort, een jaar later waren dat er 1162. Ook de immigratie van Polen, Roemenen en Spanjaarden steeg licht, dit zijn waarschijnlijk arbeidsmigranten.

Arbeidsmigranten zijn echter niet nieuw voor de regio. Dit blijkt uit de stijging op de langere termijn, die in deze regio half zo groot is als in de rest van het land. Tussen 2010 en 2014 schommelde het landelijke migratiesaldo nog tussen de 19.000 en de 35.000. Momenteel ligt dit aantal dus acht keer hoger. In Midden-Limburg waren het er in die tijd zo’n 300 tot 600. De toename in deze regio is daarmee minder dan vier keer zoveel.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button