Nederweert

Rijk geeft Nederweert 2,35 miljoen voor woningbouwprojecten

De gemeente Nederweert ontvangt een rijkssubsidie van ongeveer € 2,35 miljoen, die zal worden ingezet voor vijf belangrijke woningbouwontwikkelingen binnen de gemeente. Deze projecten voorzien in totaal in circa 477 nieuwe woningen. Hiermee erkent het Rijk het belang van de bijdrage van kleinere ambitieuze gemeenten aan de nationale woningbouwopgave.

De subsidie zal worden gebruikt voor de projecten aan de Gutjesweg, Tiskeswej, Staat, Kerneelhoven-noord en Hoebenakker fase B.

Aanvankelijk werd de subsidieaanvraag van ruim € 1,7 miljoen niet direct goedgekeurd door het Rijk. Dankzij feedback kon Nederweert de aanvraag verbeteren en aanscherpen. Door bij de herkansing in te zetten op het maximale subsidiepercentage, kon de gemeente uiteindelijk een verhoogde bijdrage van ongeveer € 2,35 miljoen aanvragen en verkrijgen.

Versnelde Realisatie Woningbouwprogramma

Wethouder Meessen benadrukt het belang van deze toekenning: Deze middelen dragen in belangrijke mate bij aan het versneld kunnen realiseren van onze ambities voor een aantrekkelijk, gevarieerd en betaalbaar woningbouwprogramma. Een programma dat voorziet in betaalbare huur- en koopwoningen voor diverse doelgroepen, waaronder (zorgbehoevende) senioren en starters. En een programma dat in lijn is met de afspraken uit de Woondeal Limburg. Dit motiveert alleen maar extra om er de komende tijd samen met het Projectbureau Woningbouw de schouders onder te zetten.”

Woningbouwimpuls

De Woningbouwimpuls (Wbi) is een initiatief waarmee gemeenten de bouw van nieuwe woningen kunnen versnellen en de betaalbaarheid van deze woningen voor starters en mensen met een middeninkomen kunnen vergroten. De Wbi bestaat sinds 2020 en heeft tot nu toe vijf tranches gehad, die samen bijdragen aan de bouw van ruim 184.000 nieuwe woningen in Nederland.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button