Nederweert

Nederweert krijgt nieuw stuk bos met meer dan 25.000 bomen

Op het oude manegeterrein aan de Dr. Anton Philipsweg in Nederweert wordt volgend jaar een nieuw stuk bos van tien hectare aangeplant. Er worden maar liefst 26.500 bomen aangeplant. De provincie subsidieert 266.714,97 euro en de gemeente Nederweert trekt nog eens 200.000 euro uit voor het nieuwe stukje natuur.

Het stuk grond is enige tijd geleden al gekocht door stichting ARK en Limburgs Landschap. De nieuwe natuur sluit aan op het al bestaande Weerterbos.

Van manege naar natuurgebied

De voormalige manege, die jarenlang in gebruik was en afbrandde, wordt daarmee omgevormd tot een natuurgebied. De locatie had een vergunning voor een jaarlijkse uitstoot van 700 kilogram ammoniak, wat een nadelig effect had op het nabijgelegen Natura-2000 gebied Weerter- en Budelerbergen. Door de aanleg van het bos wordt de stikstofuitstoot drastisch verminderd, wat bijdraagt aan de instandhouding van dit natuurgebied.

Overheidssteun

De Provincie Limburg heeft het project erkend als onderdeel van de regeling Versnellingsvoorstellen Transitie Landelijk Gebied en heeft hiervoor een subsidie toegekend. Samen met de gemeentelijke bijdrage is er een totaalbudget van 468.000 euro beschikbaar gesteld voor de realisatie van het nieuwe bos.

De gemeente Nederweert heeft aangegeven dat ze de beurs trekt voor de resterende financiering van 200.000 euro, die nodig is vanwege onvoorziene kosten zoals asbestverwijdering. Na de manegebrand werd er namelijk nog asbest ontdekt in de bodem, waardoor veel kosten zijn gemaakt.

Ecologische en hydrologische verbeteringen

Naast de aanplant van bomen zoals haagbeuk, zomer- en wintereik, fladderiep, vuilboom, hazelaar en sleedoorn, worden ook maatregelen genomen om de hydrologie van het gebied te verbeteren. Sloten worden gedempt om water langer vast te houden, wat het gebied helpt functioneren als klimaatbuffer.

Dit draagt bij aan het herstel van de natuur en vermindert de stikstofdepositie en verdroging, belangrijke doelen voor het Weerterbos.

Toekomst

Het nieuwe bos beslaat een oppervlakte van 10 hectare en is een belangrijke stap in de vergroening van de gemeente Nederweert, die zelf geen grondposities heeft om bos aan te leggen.

Het beheer en onderhoud van het bos zullen worden uitgevoerd door Stichting Het Limburgs Landschap, in samenwerking met Stichting ARK en de Provincie Limburg. De aanplant van het bos is gepland voor het plantseizoen 2025/2026.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button