Nederweert

Nederweert heeft best vertrouwen in zijn toekomst

Een keer per jaar praat een gemeenteraad echt over de lange termijn: de zogeheten kadernota wordt besproken. Waar willen we de komende jaren naartoe en wat gaat dat kosten? Nederweert deed dat dinsdagavond en hoewel er genoeg te wensen overblijft, gaat het goed met de welvarende plattelandsgemeente. Intussen hangt wel de schaduw van Metropoolregio Eindhoven steeds nadrukkelijker boven de gemeente.

Het aantal onderwerpen dat bij een kadernota wordt besproken is bijna oneindig, van economie, bio-diversiteit tot aan woningbouw en mobiliteit. Partijen kunnen in de urenlange vergadering via moties proberen de wethouders te stimuleren een bepaalde richting op te gaan. Elke partij profileert zich daarbij op zijn eigen, bekende kernpunten. Zo betoogde de VVD ‘ondernemers ruim te faciliteren want die zorgen voor een fijn leefklimaat’. Groenlinks kwam vervolgens in een uitgebreide toespraak alarm slaan. “We worden met zijn allen ouder, maar ook eerder ziek. Het leefklimaat verslechtert en we stevenen af op een zorginfarct”, aldus Marieke Manders. Nederweert Anders fractieleider Jan van Nierop refereerde aan het leven van zijn kleinzoon bij zijn oproep tot een betere en schonere wereld. Maar net als veel anderen begon ook hij over Eindhoven, beter gezegd de Metropool Regio die de komende jaren op vrijwel alle terreinen op exploderen staat. “En dat betekent ook hier meer werk, meer kansen voor het bedrijfsleven, maar ook druk op de woningmarkt. Iedereen krijgt te maken met de schaarste en daar moeten we beleid op voeren”, aldus Marijn Teunissen van de VVD.

Jan van Nierop van Nederweert Anders vond dat ook: ‘Realiseren we ons ook waar het allemaal invloed op gaat hebben? Scholen, huisartsen, sociale voorzieningen, noem maar op’. Hij riep ook op tot eigenheid van Nederweert. “Of worden we onderdeel van Brainport Eindhoven?”

Uiteindelijk werden er geen spectaculaire wijzigingen aangebracht in de koers van de kadernota. “U ziet hier een tevreden wethouder, het gaat goed met de financiën”, was feitelijk de meest relevante mededeling van wethouder Franssen. Nederweert staat er prima op en smijt toch niet met geld. De gemeente verwacht onder invloed van Eindhoven grote groei de komende jaren. Misschien wel het meest urgente probleem, de woningbouw, is al in een versnelling terecht aan het komen. Niet iedereen krijgt altijd zijn zin, maar voor de komende jaren lijkt de gemeenteraad best tevreden met de koers van Nederweert.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button