Maasgouw

Maasgouw maakt werk van nóg meer biodiversiteit

Maasgouw wil met de campagne ‘Biodiverder’ meer inwoners betrekken bij het thema biodiversiteit. Tot nu toe lijken vooral mensen die er al bewust van zijn, bereikt te worden met activiteiten. Maar de gemeente wil met de campagne nu álle inwoners bereiken.

Nederland gaat de biodiversiteitsdoelen voor 2030 niet halen, blijkt uit een onlangs gepresenteerde dashboard biodiversiteit. Aan de gemeente Maasgouw zal het niet liggen. Natuurliefhebbers in Limburg noemen deze gemeente als voorbeeld van goed ecologisch beheer. Organisaties als Limburgs Landschap, IVN en Imkervereniging Roer- en Leudal, prijzen haar berm- en natuurbeheer. Dit leidt tot meer inheemse kruiden en planten, wat weer tot gevolg heeft dat de insectenpopulatie toeneemt.

De gemeente Maasgouw heeft een eigen ecoloog in dienst die dit met cijfers kan staven: John van den Berg. Van de 350 tot 370 wilde bijensoorten die in Nederland leven, zijn er in groenvoorzieningen in Maasgouw maar liefst 183 geteld. “In één wadi zijn er al 52 geteld. Daarmee is het een natuurgebied op zich.” En dit bleek alleen al na een snel onderzoek. “Want het moet wel betaalbaar blijven.”

Bermen maaien
Een wadi is een verlaagd gedeelte om regenwater op te vangen. “De aanleg hiervan is goedkoper dan het afvoeren van water via het riool”, weet Van den Berg. Ecologisch beheer hoeft dus niet duur te zijn, “maar het is geen besparingsmaatregel”, benadrukt hij. “Bermen maaien we nu twee, in plaats van vijfentwintig keer per jaar.”

Dat lijkt misschien goedkoper, maar voorheen liet de gemeente het maaisel gewoon liggen. “Nu voeren we het af en daarmee blijft het ongeveer even duur.” Minder maaien is ook een advies van de ecoloog aan particuliere grasveldeigenaren en andere inwoners.  “Voer het maaisel af. Daarmee onttrek je voedingsstoffen aan de bodem.” Algemene soorten als brandnetel en braam krijgen dan minder kans, zodat bloeiende kruiden meer kans krijgen.

De gemeente Maasgouw gaat nu een stap verder, ofwel ‘Biodiverder’, zoals ze zelf zeggen. Daarmee willen ze niet alleen de bewuste burgers bereiken, maar alle inwoners van de gemeente. “We willen hen meenemen in de natuur”, vertelt Van den Berg.

Zo willen ze kinderen laten spelen in wadi’s. Hiervoor organiseert de gemeente op 27 mei een bijeenkomst in Linne. Daarnaast organiseert de gemeente samen met Landschapsvereniging De Kringloop voor inwoners van Maasgouw gratis excursies om de biodiversiteit in de gemeente te bekijken.

Patrijzenproject
Verder werkt de gemeente aan scholenprojecten, aan het vergroenen van voortuinen in de kernen, voor bewoners van het buitengebied is er een aanplantregeling. Er is een steenuilenproject waarvoor inwoners een steenuilenkast kunnen krijgen en voor boeren is er een partrijzenproject, waarvoor ze met de juiste begroeiing op hun perceel deze bedreigde vogel een leefomgeving bieden.

De gemeente stelt zaad beschikbaar voor inheemse kruiden voor in tuinen en adviseert hoe gazons zijn om te vormen in kruidenrijk grasland, zoals de gemeente dat met eigen trapveldjes en evenemententerreinen doet.

Dit soort beheer is niet alleen goed voor de biodiversiteit en het vergroten van de rijkdom aan planten en insecten, stelt ecoloog Van den Berg. Het is ook een ecologische verbetering: “De bodem wordt koeler, wat beter is voor het bodemleven. Dit leidt tot een betere vochthuishouding. De grond verdroogt minder snel wat weer invloed heeft op bomen die minder gevoelig worden voor ziekten en plagen.” Op die manier helpt ecologisch beheer bijvoorbeeld in het beheersen van de eikenprocessierups.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button