Maasgouw

Inwoners van Heel zijn enthousiast over de plannen voor een nieuw winkelcentrum

Uit een enquête, waaraan 245 bezoekers van het huidige winkelcentrum hebben deelgenomen, blijkt dat de meeste mensen overwegend positief zijn over de uitgewerkte plannen van een nieuw winkelcentrum.

Inwoners geven aan graag een breder scala aan winkels te willen zien. Ook zouden zij graag meer horeca willen zien in het centrum. Het winkelcentrum vervult volgens de gemeente namelijk niet alleen een rol als het gaat om boodschappen doen, maar draagt ook bij aan het gemeenschapsgevoel doordat mensen elkaar ontmoeten.

Daarnaast hebben de inwoners enkele suggesties gedaan om de verkeersveiligheid in het gebied te verbeteren. Zo pleiten zij voor het verkeersluw maken van de Dorpsstraat en het creëren van een echt plein op het Wilhelminaplein.

Wethouder Tim Snijckers benadrukt het belang van het luisteren naar de lokale gemeenschap. “Het onderzoek biedt waardevolle inzichten in de behoeften en verwachtingen van de inwoners. Het is essentieel dat het nieuwe winkelhart niet alleen functioneel is, maar ook aansluit bij onze identiteit en behoeften.”

In juli zal de gemeenteraad een besluit nemen over het definitieve plan wat eind 2025 gereed moet zijn.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button