Leudal

Regenval vertraagt vernatting van natuurgebied de Waterbloem

Natuurgebied de Waterbloem is van oudsher een nat natuurgebied. Het Waterschap voert een vernattingsproject uit om die oorspronkelijke staat in ere te herstellen. Maar juist het natte weer zorgt voor vertraging.

Overvloedige regenval lijkt vooruit te lopen op de herstelwerkzaamheden in de Waterbloem, maar dat is slechts het korte termijn-effect. Het gebied is uitgeroepen tot Natte Natuurparel, wat betekent dat het van oorsprong natte karakter hersteld moet worden. Maar de regenval hield ruim een halfjaar aan en het gebied werd zo nat dat het de werkzaamheden vrijwel onmogelijk maakte.

Medio 2024 zou het project zijn afgerond, nu loopt het maanden vertraging op. Waterschap Limburg kan nog niet inschatten wanneer de werkzaamheden zijn afgerond. Het onstabiele weer met veel en hevige buien van de afgelopen tijd bemoeilijkt de werkzaamheden. Daar komt nog eens bij dat de lente in volle gang is. “Vanwege de natte omstandigheden zijn we met de uitvoering in een ander seizoen terechtgekomen”, meldt een woordvoerder. Het waterschap mag geen werkzaamheden uitvoeren op locaties waar bijvoorbeeld nu beschermde fauna aanwezig is.

Roggelse Beek
De werkzaamheden in en rond de Waterbloem strekken zich vanaf de Napoleonsbaan tot aan de Noordervaart. Om verdroging in het gebied te voorkomen wordt het voormalig natte oorsprongsgebied van de Roggelse Beek hersteld. Kenmerkend voor het gebied zijn de leemlagen die overvloedige regenwater niet doorlaten.

Met de vernattingsmaatregelen hoopt het waterschap dat de karakteristieke plantengroei terugkeert. Met de werkzaamheden wil het waterschap het natuurgebied onder meer laten aansluiten op de Peelveenrestanten en hiertussen een ecologische verbinding aanleggen. Het landbouwwater wordt omgeleid zodat het water in het gebied langer vastgehouden wordt.

Het Waterschap graaft daarom in de Waterbloem de bovengrond af, verwijdert de drainage en andere afwatering. Ook koopt het vernattingsschade bij boeren af waar de gebruiksmogelijkheden beperkt worden. Om de wateraanvoer te bevorderen worden de bestaande watergangen richting Neer vergroot en komen er nieuwe watergangen in die richting bij.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button