Leudal

Video: Fikse lintjesbui in Leudal

Het mag een fikse bui genoemd worden, de Leudalse lintjesregen 2024. De burgemeester mocht maar liefst vijftien inwoners decoreren. Bijna een verdubbeling van afgelopen jaar toen acht Leudalenaren werden onderscheiden. In 2022 waren dat er nog zes.

Het heeft burgemeester Désirée Schmalschläger mogen behagen om donderdag een record aantal lintjes uit te reiken. De gedecoreerde Leudalenaren mogen zich alle vijftien lid in de Orde van Oranje Nassau noemen.

Hermien Hendrikx, Haelen

Mevrouw Hendrikx verbindt mensen met de natuur. Ze is actief voor verschillende natuurinstanties zoals IVN, Staatbosbeheer Studiegroep Leudal, Bezoekerscentrum Leudal, Natuur Historisch Genootschap Limburg. Kundig en met enthousiasme coördineert ze zo’n tien werkgroepen, verzorgt rondleidingen en ondersteunt bij cursussen. In park het Leudal en het nabijgelegen zorgcentrum St. Elisabeth legde ze een rolstoelpad aan.

Jan Vesters, Horn

Kunstenaarscollectief Häorder Amateur Kunstenaars 2000 in Horn heet sinds 2016 HAK 2.0. Oprichter, inspirator en vrijwilliger Jan Vesters kreeg donderdag een lintje. Als vrijwilliger bij de RK Federatie KANA, zette hij zich in voor de nauwere samenwerking tussen vier parochies. Ook coördineert hij de groep ‘Oude Kerkhof Martinusparochie Horn’.

Tevens is Vesters vrijwillige dijkwacht bij het Waterschap Limburg en hij was onder meer oprichter van badmintonclub BC Horn, lid van de jeugdcommissie van tennisclub HTC en decorbouwer bij Toneelclub Horn.

Anny Prinssen-Gubbels, Heythuysen

Anny Prinssen is medeoprichter van- en vrijwilliger bij de Missienaaikrans van parochie H. Nicolaas Heythuysen. Ze verzorgde onder meer de verzending van de goederen naar onder andere de missionarissen. Ook coördineerde ze de groep Onderhoud Kerkinterieur en was ze verantwoordelijk voor het onderhoud van de misgewaden en het verzorgen van het (kerk) linnengoed. Ze is tien jaar lid van de parochiekerngroep en medeorganisator van de kerstactie.

Buiten de kerk is Prinssen vrijwilliger bij verschillende verenigingen, zoals Vrouwenvereniging De Waaier in Heythuysen en de jaarlijkse Goede Doelen Actie Heythuysen. Bij Heemkundevereniging Heitse maakt ze deel uit van de werkgroep Beeld -en Geluid en werkt ze aan het digitaliseren van duizenden gedachtenisprentjes.

Math  Mennen, Roggel

Als bestuurslid  bij de Dorpsraad Roggel heeft Math Mennen diverse projecten uitgevoerd, zoals het beschikbaar maken en beheren van een sluitend netwerk van aed’s in het dorp. Sinds 2008 onderhoudt hij als vrijwilliger dienstauto’s van het basisteam Roermond van de Politie schoon en is hij verantwoordelijk voor het onderhoud.

Bij het Routebureau Noord- en Midden-Limburg heeft hij bijgedragen aan het ontwerp van het 500 kilometer lange wandelnetwerk in de kern Roggel dat hij verzorgt en beheert. Vanaf 2011 is hij voorzitter en coördinator bij de Stichting Aetpuntj Roggel voortkomend uit de pilot Leefbaarheid Kleine kernen van de gemeente Leudal. Tevens is Mennen chauffeur en beheerder van de taxibus die de gasten voor de Stichting Dagopvang Jozefhuis Roggel vervoert.

Elly Verstappen-Ruijters, Horn

Verstappen  is al eerder gedecoreerd. In 2013 werd zij door de burgemeester van het Poolse Pogorzela benoemd tot ereburger van de stad. Van 1993 tot 2019 was ze medeoprichter en bestuurslid van Stichting Burgercomité Leudal-Pogorzela, een samenwerkingsverband met de Poolse gemeente Pogorzela. Daar organiseerde ze uitwisselingen en bedrijfsactiviteiten.

Daarnaast was ze bestuurslid van de Vrouwenvereniging te Hunsel, secretaris van de lokale politieke partij Dorpen-Belang Hunsel en raadslid van de voormalige gemeente Hunsel.  

Verder doet ze de boekhouding van groepsaccommodatie Bekerhof in Hunsel om haar kinderen, die eigenaar zijn, te ondersteunen. Momenteel is ze tien jaar bestuurslid van de EHBO Vereniging afdeling Horn en penningmeester van de Stichting Boerebroelof Häör te Horn.   

Ger Konings, Neeritter

Sinds 1978 is deze gedecoreerde vrijwilliger bij de wielervereniging ToerWielerclub Neeritter, waarvan een aantal jaren secretaris en voorzitter. Veertien jaar was hij medeorganisator van de Wielerronde Neeritter en medeorganisator van de jaarlijkse toertocht voor trimmers in samenwerking met omroep Veronica. Als voorzitter stelde hij de herenvereniging recentelijk nog open voor dames.

Daarnaast is hij vrijwilliger bij tennisvereniging LTC Ittervoort, waar hij drie jaar voorzitter was. Ook was hij voorzitter van de toernooicommissie en medeorganisator van activiteiten en toernooien.

Van 2011 – 2015 ondersteunde hij bij zorgorganisatie Proteion in Thorn de wekelijkse rozenkransvoorbeden voor bewoners, verzorgde hij de transfer van bewoners naar kerkdiensten, en hielp hij bij de omgang met digitale middelen.

Ook was Konings lid van het boerenbruiloftcomité bij Carnavalsvereniging ‘De Walvaegers’ Neeritter. En scheidsrechter bij de handbalbond.

Gerda Voorter-van Heugten, Heythuysen

Vijfentwintig jaar werkte Voorter als kok bij ‘Beek en Bos’ in Heythuysen. In die tijd verrichte ze onbezoldigd hand- en spandiensten in het zorgcentrum. Zo ondersteunde ze de organisatie bij excursies voor bewoners; ging ze als begeleiding mee bij dokters- of ziekenhuisbezoek en hielp ze bij allerlei activiteiten voor bewoners.

Van 1986 tot 2023 kookte ze vrijwillig bij Scholengemeenschap Sint Ursula. Daar organiseerde ze ook de keukentent bij het jaarlijkse brugklaskamp. Ze verzorgde de inkoop, een deel van de fondsenwerving en was actief als EHBO’er.

In de zeventiger jaren was ze medeoprichter van peuterspeelzaal De Belhamel in Heythuysen.

Jac Heinrichs, Baexem

Heinrichs is vanaf 1990 nauw verbonden aan het trommelkorps St. Sebastianus in Herkenbosch. Hij is adviseur, lid van de pr-commissie en de sponsorcommissie voor diverse schuttersfeesten en schrijft de toespraken bij het jaarlijkse feestweekend die hij mede organiseert.

Bij de Stichting Ondernemersklankbord is hij al twintig jaar actief. Hij adviseert startende en groeiende ondernemers en werkt daarbij samen met gemeentelijke instanties in Limburg.

Harrie Geelen, Ittervoort

Bij de RK Parochie St Margarita verzorgt Geelen het onderhoud van het groen en verricht hand-en-spandiensten. Bij carnavalsvereniging de Puinesjodders regelt hij het verkeer tijdens optochten, hij verspreidt flyers, verzorgt de bonnenverkoop en het opbouwen en afbreken van het decor. Hij regelt het opruimen en poetsen van Stichting Cultureel Centrum de Mortel.

Hij verricht hand-en-spandiensten voor Gemengd koor El Puente; is buksmeester bij Schutterij St Margaretha waar hij de buksen verzorgt en beheert en hij is lid van de werkgroep die het kermisfestijn organiseert.

Daarnaast is hij bestuurslid van seniorenkoor Zang en Vriendschap in Neeritter en sinds 1995 collectant bij de Goede Doelen Actie Ittervoort.

Tiny Reynders-Kocken, Heythuysen

Als vrijwilliger bij het Huiskamerproject van Zorgcentrum Beek en Bos in Heythuysen speelt Reynders al sinds 1988 gezelschapsspellen met de gasten. Het hoge aantal van zo’n zestig bezoekers kan geheel aan haar worden toegeschreven. Zij is gastvrouw, verzorgt de indeling voor de activiteiten, schenkt koffie en biedt een luisterend oor. Zelfs heeft ze in het verleden gasten opgehaald en weer thuisgebracht.

Ruim twaalf jaar was ze mantelzorger voor haar ernstig zieke echtgenoot en zeven jaar voor haar zus.

Lambert Rietjens, Ell

Sinds 1994 is Rietjens al bestuurslid van Fanfare Ellona in Ell. Hij is verantwoordelijk voor alle horeca, regelt de inkoop, bemant de bar en stuurt de vrijwilligers aan. Ruim 14 jaar was hij bestuurslid van de Stichting Juiste Kien te Ell, die na de coronacrisis werd opgeheven. Hij maakte de schema’s voor de bemanning van de bar tijdens de kienavonden en stuurde vrijwilligers aan. Sinds 2018 is hij vrijwilliger bij de RK parochie Heilige Antonius Abt waar hij onder andere het onderhoud aan het kerkhof coördineert. Hij werft vrijwilligers, stuurt hen aan en werkt ook zelf mee in het onderhoud.

Wim Geelen, Roggel

Geelen is vrijwilliger bij voetbalclub SV Roggel waarvan twaalf jaar bestuurslid en twaalf jaar voorzitter. Hij was teamleider, jeugdleider en redacteur van het clubblad. Sinds 2013 is hij technisch adviseur, scheidsrechter en lid van de commissie verduurzaming.

Van 1995 tot 2001 was Geelen bestuurslid van de Stichting Basisonderwijs Roggel, waarvan vier jaar voorzitter. Hij zag toe op het naleven van het beleid en de protocollen; controleerde het financiële beleid en zette zich in voor de kwaliteit van het onderwijs van de verschillende aangesloten basisscholen.

Sinds 2015 is Geelen verbonden aan de Stichting Leudal Energie, sinds 2017 is hij bestuurslid en is hij verantwoordelijk voor de communicatie. In 2020 werd hij verantwoordelijk voor alle energiebesparingsactiviteiten vanuit de coöperatie. Hij is lid van de werkgroep Energielevering en schreef mee aan het businessplan en communicatieplan.

Annemiek Huberts, Haelen

Nadat Huberts in 1998 vrijwilliger werd bij Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Haelen-Nunhem, werd ze drie jaar bestuurslid en interim-voorzitter. Wekelijks bezoekt ze nog enkele cliënten. Ze verzorgt intakegesprekken met gasten en vrijwilligers. Ook heeft ze in totaal tien vakantieweken begeleid.

Sinds 2018 is ze bestuurslid van de Senioren Vereniging Haelen en organiseert ze ‘aanschuifmaaltijden’ voor 50-plussers, kienmiddagen en twee keer per jaar een uitstapje. Zij ondersteunt bij het vervoer van de gasten en brengt attenties rond.

Daarnaast is ze sinds 1991 lid van de Toneelgroep Spot-Licht te Haelen en treedt ze op tijdens verschillende gelegenheden binnen het dorp.

Wilma Moelker-Loos, Ell      

Van 1986 tot 2008 organiseerde Moelker het Sinterklaasfeest in Sittard voor zo’n zeshonderd kinderen. Van 1992 tot 2016 maakte ze als vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis afdeling Geleen deel uit van het SIGMA-team, tegenwoordig bekend als noodhulpteams. Als vrijwilliger bij de Parochie Christus’ Hemelvaart H. Joseph te Sittard en was ze tussen 1994 en 2019 gastouder bij de vormselwerkgroep; lector en lid van de pastoraatgroep; en organiseerde ze de zogenoemde Herberg-maaltijd voor parochianen;

Van 2007 tot 2012 was ze begeleider en EHBO-er bij het kindervakantiewerk in Sittard en van 2007 tot 2016 vrijwilliger bij de Stichting RUZ te Geleen. Tussen 2010 en 2020 was ze vrijwilliger bij de Stichting Het Buitenhof in Gouda en twee jaar vrijwilliger bij de Parochiekerk H. Antonius Abt te Ell.

Nog steeds is ze vrijwilliger bij de R.K. Parochiefederatie Emmaüswaar ze jongeren naar het vormsel begeleidt en het contact met de scholen en de ouders onderhoudt. Daarnaast zet zij zich in voor MOV-groepen en de vastenactie. Als lid van verschillende werkgroepen is zij lector en notulist. Ze is medeoprichter en penningmeester van en vrijwilliger bij de Buurtvereniging Steenen Bampt in Ell en ze notuleerde een jaar bij de Dorpsraad van Ell. Ze is collectant voor de Zonnebloem, de Hartstichting en het Rode Kruis.

Peter Boonen, Haelen

Van 2005 tot 2017 was Boonen voorzitter van voetbalvereniging RKVV Haelen, nog steeds is hij actief als bestuursadviseur en initieert hij onder meer de energiebesparende maatregelen. Voor zijn bijdrage ontving hij in 2017 de Gouden Verenigingsspeld van Verdiensten. Ook was hij actief in de fondsenwerving voor de voetbalclub.

In 2019 werd Boonen lid van het adviserend bestuursorgaan bij de Nederlandse communiteit van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. Hij stelt arbeidscontracten op en is contactpersoon voor het centrum Erfgoed Kloosterleven Sint Agatha en het verpleeghuis Sint Anna in Boxmeer.

Momenteel is Boonen vrijwillig lid van de financiële adviesraad en adviseur human resources bij de Congregatie Witte Paters van Kardinaal Lavigerie, ook bekend als de ‘Missionarissen van Afrika’.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button