Leudal

Dreigen met klappen leidt tot gemeentelijk protocol

‘Wil je klappen ontvangen?’ Het waren die woorden op sociale media, bestemd voor een raadslid van de gemeente Leudal, die hebben geleid tot een gemeentelijk protocol. Het raadsvoorstel werd unaniem aangenomen.

“Het is pijnlijk dat het nodig is om hier een protocol voor op te stellen”, vond Jort Raemakers, raadslid van D66. Hij riep dinsdagavond tijdens de raadsvergadering zijn collegaraadsleden op een grens te trekken en diende een voorstel in om een protocol te hanteren.

In het protocol is uiteengezet wat exact onder toegestaan emotioneel gedrag valt en welk gedrag normoverschrijdend is. Vervolgens wordt stapsgewijs uiteengezet hoe te handelen na bedreiging of intimidatie of fysiek geweld. Ook staat beschreven welke begeleiding een gedupeerde ambtsdrager krijgt.

“Met het protocol nodig je mensen die het overkomt uit om het verhaal te melden, zodat het goed wordt onderzocht”, sprak Hilde Glessner van Progressief Akkoord Leudal. “Maar tegelijkertijd spreek je ook uit, als raad, maar ook als gemeente Leudal, dat we dit gewoon niet accepteren.”

Gerelateerde Artikelen

Back to top button