Echt-SusterenMaasgouw

Zuurstofniveau Geleenbeek gedaald na leidingbreuk: extra pomp ingezet

Het zuurstofniveau in het deel van de Geleenbeek dat Midden-Limburg binnenstroomt, is gedaald. Dat komt door een breuk in een rioolleiding bij Schinnen vorige week, waardoor rioolwater de Geleenbeek in is gestroomd.

De Geleenbeek komt Midden-Limburg binnen bij Nieuwstadt. Iets verder stroomafwaarts, bij de Poolmolen in Holtum, bleek volgens metingen van Waterschap Limburg dat het zuurstofgehalte aan de lage kant was.

Pomp voor ecologisch herstel

Het waterschap heeft daarom een beluchtingspomp geplaatst om extra zuurstof toe te voegen aan het water. Dit moet het ecologisch herstel bevorderen. Bij de Ophovenermolen in Sittard werd vorige week ook al zo’n pomp geplaatst. Intussen wordt met zo’n elf vrachtwagens dag en nacht gewerkt om het vervuilde water uit de gemalen te verwijderen.

Er geldt een advies om weg te blijven bij de Geleenbeek. Ook raadt het waterschap af om honden te laten zwemmen in de Geleenbeek van Schinnen tot het stuk waar de beek bij Stevensweert in de Maas uitmondt.

Het herstel van de rioolleiding zal naar schatting nog een paar dagen duren.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button