Echt-Susteren

Ook parochie Susteren verwacht verdere krimp

Over twintig jaar zijn er in de parochie Susteren nog maar twee van de vijf kerken in gebruik. Dat verwacht het kerkbestuur. Dat bleek maandagavond tijdens een informatie-avond over de toekomst van de parochie.

Hoe zien de katholieke parochies er in Limburg over respectievelijk 5, 10 en 20 jaar uit? Dat is de vraag die het bisdom Roermond aan alle parochies gesteld heeft. Ook de parochie Susteren is met die opdracht aan de slag gegaan, en belegt in dat kader voor alle vijf de kernen waar een kerkgebouw aanwezig is, rond deze tijd een informatieavond. Maandagavond was het de beurt aan de wijk Mariaveld in Susteren. Ongeveer 30 parochianen waren komen opdagen en meldden zich bij zaal Mirage aan de Stationsstraat.

De parochie had zelf al een voorzet gegeven met een conceptbeleidsplan dat tijdens de bijeenkomst gepresenteerd werd. Feiten zijn belangrijk en dus kwamen eerst de meest actuele cijfers van het kerkbezoek op tafel. Op basis daarvan blijken er gemiddeld nog 44 mensen aanwezig te zijn bij de wekelijkse kerkdienst in de basiliek in Susteren. De kerk in Mariaveld trekt 71 gelovigen per week, in Nieuwstadt zijn er dat 75, Roosteren moet het doen met 21 gelovigen en Dieteren sluit de rij met 18 personen. Het kerkbestuur gaf aan dat een maandelijks, wisselende themadienst in de basiliek met een 90-tal bezoekers het gemiddelde enigszins omhoog trekt.

Aan de hand van sheets werd de toekomst inzichtelijk gemaakt. Op de korte termijn verandert er niks voor de vijf kerken, maar over zo’n 20 jaar verwacht het kerkbestuur dat er mogelijk nog maar twee van de vijf kerkgebouwen in functie zijn, namelijk Nieuwstadt en eentje in Susteren. Of dat dan de basiliek of de kerk in Mariaveld is, wordt afhankelijk van de toekomstige behoefte. Mariaveld heeft een grotere capaciteit dan de basiliek.

Alhoewel geen enkele kerk in ieder geval de komende vijf jaar met sluiting wordt bedreigd, zal met name voor Roosteren sneller iets bedacht moeten worden. Dat heeft te maken met de slechte staat van het dak van de kerk. Doel is wel dat als er al wordt overgegaan tot herbestemming dat er in elk huidig kerkgebouw een kapel of gebedsruimte aanwezig blijft. Zou zelfs dat niet lukken, dan zal deze op een andere locatie in de betreffende kern worden gerealiseerd.

Vier van de vijf kerkgebouwen hebben een monumentenstatus, alleen Dieteren heeft die niet. Alhoewel zelfs met een monumentenstatus sloop nooit volledig kan worden uitgesloten, wordt alles op alles gezet om eventuele sloop te voorkomen. Daarom wordt voor alle vijf de gebouwen nu al nagedacht over een herbestemming. Zo zou de basiliek een museumkerk kunnen worden, en is in Mariaveld een zorgbestemming een optie. In het naastgelegen klooster huist namelijk al een hospice. Overigens zal de Mariakapel achter in de kerk sowieso open blijven, want die is eigendom van het bisdom.

Behalve dat de kerk met krimp kampt, wil men vooral in mogelijkheden denken. Niet alleen qua gebouwen, maar vooral in wat men wil uitdragen. Inspiratie daarvoor haalde het parochiesbestuur uit Amerika met het presenteren van tien geboden voor een missionaire parochie. De kerk wil zich in dat kader naar de toekomst meer gaan focussen op jongeren, met een grotere variëteit aan religieuze diensten. Daarnaast blijkt de kerk te zeer als een gesloten gemeenschap te worden ervaren, meer openheid is gevraagd. Ook aandacht voor sociale media en natuur en milieu worden in dat kader niet vergeten.

Alhoewel het grootste gedeelte van de aanwezigen in leek te stemmen met de plannen, was de meest veelzeggende opmerking misschien nog wel van een aanwezige die stelde dat het gros van de plannen vooral betrekking heeft op de generatie die volgt op die van de mensen die deze avond bezochten…

Gerelateerde Artikelen

Back to top button