Echt-Susteren

Nieuwe brug tussen Echt-Susteren en Maaseik

Vanwege wateroverlast is de Pater Sangersbrug tussen Echt-Susteren en Maaseik nodig aan vervanging toe. Over de komst van een nieuwe brug zijn internationale afspraken gemaakt.

De Pater Sangersbrug vormt al jaren een cruciale verbinding over de Gemeenschappelijke Maas. Deze brug, die sinds 1952 Maaseik en Echt-Susteren met elkaar verbindt, is sterk verouderd en beschadigd door de hevige regenval en hoge waterstanden van de zomer 2021.

Zes overheidsinstanties zijn bij de vernieuwing van de brug betrokken. De Gemeente Echt-Susteren, Rijkswaterstaat, de Provincie Limburg, Waterschap Limburg, Maatschappij Limburg en De Vlaamse Waterweg hebben een intentieovereenkomst getekend.

Inspecties
De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken heeft inmiddels inspecties laten uitvoeren en deze hebben aangetoond dat de huidige brug dringend aan vervanging toe is. De brug werd na de wateroverlast ingedeeld in categorie 4, wat betekent dat deze dringend aangepakt dient te worden.

In het nieuwe ontwerp wordt ook rekening gehouden met de veiligheid van fietsers en voetgangers. De huidige situatie op de brug voldoet namelijk niet meer aan de norm.

De omgevingsvergunningen aan Vlaamse zijde worden verwacht tegen 31 augustus 2024. De
Nederlandse vergunningen komen rond de komende jaarwisseling. Daarna kan gestart worden met de werkzaamheden.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button